Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne16
 • artystyczne34
 • socjalne14
 • sportowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Młodzi w Łodzi – stypendium od Dalkia

organizator:

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 24.10.2014

Program Młodzi w Łodzi – stypendium od Dalkia

O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej czwartego roku studiów jednolitych bądź co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który:
− studiuje na Politechnice Łódzkiej, na następujących wydziałach:
o Wydział Mechaniczny,
o Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki,
o Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
o Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
− uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej,
− posiada znajomość języka francuskiego lub/i angielskiego na poziomie zaawansowanym, co
zostało potwierdzone dowolnym certyfikatem językowym.

Student ubiegający się o stypendium winien wypełnić oraz wysłać wniosek elektroniczny
dostępny na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl

Wypełniony wniosek należy wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami
w wersji papierowej do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi,
Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, 93-590 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 października 2014 r.

Informacje pochodzą ze strony www.mlodziwlodzi.pl

Kontakt

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź


www.mlodziwlodzi.pl