Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Młodzi w Łodzi – stypendium od Dalkia

organizator:

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 24.10.2014

Program Młodzi w Łodzi – stypendium od Dalkia

O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej czwartego roku studiów jednolitych bądź co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który:
− studiuje na Politechnice Łódzkiej, na następujących wydziałach:
o Wydział Mechaniczny,
o Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki,
o Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
o Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
− uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej,
− posiada znajomość języka francuskiego lub/i angielskiego na poziomie zaawansowanym, co
zostało potwierdzone dowolnym certyfikatem językowym.

Student ubiegający się o stypendium winien wypełnić oraz wysłać wniosek elektroniczny
dostępny na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl

Wypełniony wniosek należy wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami
w wersji papierowej do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi,
Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, 93-590 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 października 2014 r.

Informacje pochodzą ze strony www.mlodziwlodzi.pl

Kontakt

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź


www.mlodziwlodzi.pl