Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie23
  • studenci38
  • absolwenci21
  • doktoranci10
  • naukowcy7
  • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • sportowe10
  • artystyczne19
  • socjalne5
  • naukowe33
  • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • międzynarodowe7
  • ogólnopolskie22
  • dolnośląskie2
  • kujawsko-pomorskie2
  • lubelskie5
  • małopolskie2
  • mazowieckie4
  • opolskie1
  • podkarpackie1
  • pomorskie1
  • śląskie3
  • świętokrzyskie1
  • warmińsko-mazurskie2
  • wielkopolskie8
  • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • fundacje i stowarzyszenia17
  • szkoła wyższa4
  • firma6
  • instytucja rządowa7
  • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Młodzi w Łodzi – stypendium od CORNING

organizator:

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 24.10.2014

Program Młodzi w Łodzi – stypendium od CORNING

O Stypendium może się ubiegać Student drugiego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej, który
− Studiuje na:
a. Wydziale Mechanicznym (preferowany kierunek: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, mechatronika)
b. Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (preferowany kierunek: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, mechatronika)
c. W Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE (preferowany kierunek: elektronika i telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji)
d. Wydziale Chemicznym (preferowany kierunek: technologia chemiczna, nanotechnologia, inżynieria materiałowa)
e. Wydziale OiZ (preferowany kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka)
− uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej;
− posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym;

Student ubiegający się o stypendium winien wypełnić oraz wysłać wniosek elektroniczny dostępny na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl

Wypełniony wniosek należy wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, 93-590 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2014 r.

Informacje pochodzą ze strony mlodziwlodzi.pl

Kontakt

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź


mlodziwlodzi.pl