Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Młodzi w Łodzi – stypendium od CORNING

organizator:

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 24.10.2014

Program Młodzi w Łodzi – stypendium od CORNING

O Stypendium może się ubiegać Student drugiego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej, który
− Studiuje na:
a. Wydziale Mechanicznym (preferowany kierunek: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, mechatronika)
b. Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (preferowany kierunek: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, mechatronika)
c. W Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE (preferowany kierunek: elektronika i telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji)
d. Wydziale Chemicznym (preferowany kierunek: technologia chemiczna, nanotechnologia, inżynieria materiałowa)
e. Wydziale OiZ (preferowany kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka)
− uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej;
− posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym;

Student ubiegający się o stypendium winien wypełnić oraz wysłać wniosek elektroniczny dostępny na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl

Wypełniony wniosek należy wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, 93-590 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2014 r.

Informacje pochodzą ze strony mlodziwlodzi.pl

Kontakt

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź


mlodziwlodzi.pl