Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
 • artystyczne24
 • naukowe61
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program mentoringowo-stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”

organizator:

Intel, Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.06.2020

Program mentoringowo-stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”

W programie mentoringowo-stypendialnym „Nowe technologie dla dziewczyn” udział mogą wziąć:

 • maturzystki 2020, które podejmą studia w roku akademickim 2020/2021 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji,
 • studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków oraz przejdą proces rekrutacji.

Nie mogą to być jednak studentki ostatniego semestru studiów magisterskich ani też studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich w przypadku, gdy nie będą kontynuować nauki na studiach magisterskich.

Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do programu „Nowe technologie dla dziewczyn” i udział w nim.

Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby należące do najbliższej rodziny pracowników Intel lub Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Do programu aplikować NIE MOGĄ laureatki poprzedniej edycji programu.

Kandydatki powinny dysponować bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Kandydatki przechodzą proces rekrutacji zaproponowany przez organizatorów składający się z następujących etapów:

I ETAP: zabranie informacji (Formularz Aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami) (patrz również pkt. DOKUMENTY)

Terminy:

 • od 8 marca do 20 czerwca – nadsyłanie formularzy aplikacyjnych
 • do 20 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów – maturzystki
 • do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) – studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich

II ETAP: rozmowa kwalifikacyjna via Skypie (7-11 września) oraz rozstrzygnięcie (do 30 września).

Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak osiągnięcia kandydatki, jej zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania.

Wszystkie kandydatki zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji via e-mail do końca września 2020.

Przyznanych zostanie w sumie do 25 stypendiów.

Integralnym elementem procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie, przy okazji wysyłania Formularza Aplikacyjnego, skanów następujących dokumentów:

a) MATURZYSTKI 2020
– Świadectwo maturalne
– Zaświadczenie o zostaniu studentką danej uczelni na danym kierunku (Lista)

W pierwszym etapie Maturzystki wysyłają Formularz bez tych dokumentów – do 20 czerwca 2020 (włącznie). Wymagane dokumenty należy dosłać do 20 sierpnia 2020 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl

b) STUDENTKI ostatniego roku studiów inżynierskich

– Zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich na danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista). Należy je dosłać do 14 września 2020 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl
– Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki. Należy je załączyć do formularza aplikacyjnego.

c) STUDENTKI
– Zaświadczenie o byciu studentką danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista)
– Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki.

Studentki zobowiązane są wszystkie wymagane dokumenty załączyć przy wypełnieniu formularza, w pierwszym etapie kwalifikacji.

d) Osoby niepełnoletnie dodatkowo: patrz pkt. 2

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poproszenia o wgląd w oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

Stypendystka otrzyma w ramach programu 12 000 pln brutto przelewem na konto w dwóch równych transzach:

I transza – do 30 listopada 2020,

II transza – do 31 marca 2021.

Każda stypendystka będzie współpracować z mentorką lub mentorem z firmy Intel, z którym będzie w stałym kontakcie i z którym spotka się po raz pierwszy osobiście na uroczystości wręczenia stypendiów programu „Nowe technologie dla dziewczyn” (siedziba Intel w Gdańsku, październik 2020).

Udział w programie mentoringowym jest obowiązkowy.

Udział w spotkaniu inauguracyjnym i podsumowującym program stypendialny jest obowiązkowy.

Informacje pochodzą ze strony: www.stypendiadladziewczyn.pl

Kontakt

Intel, Fundacja Edukacyjna Perspektywykontakt@stypendiadladziewczyn.pl
www.stypendiadladziewczyn.pl