Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program mentoringowo-stypendialny Nowe technologie dla dziewczyn

organizator:

Intel, Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2023

Program mentoringowo-stypendialny Nowe technologie dla dziewczyn

„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.

W programie mentoringowo-stypendialnym „Nowe technologie dla dziewczyn” udział mogą wziąć:

 • maturzystki 2023, które podejmą studia w roku akademickim 2023/2024 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków oraz przejdą proces rekrutacji,
 • studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków oraz przejdą proces rekrutacji.

Nie mogą to być jednak studentki ostatniego semestru studiów magisterskich ani też studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich w przypadku, gdy nie będą kontynuować nauki na studiach magisterskich.

Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do programu „Nowe technologie dla dziewczyn” i udział w nim.

Do programu aplikować NIE MOGĄ laureatki poprzedniej edycji programu.
Kandydatki powinny dysponować bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
Kandydatki przechodzą proces rekrutacji zaproponowany przez organizatorów składający się z następujących etapów:

 • I ETAP: zabranie informacji (Formularz Aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami) (patrz również pkt. DOKUMENTY)

Terminy:

od 8 marca do 30 czerwca – nadsyłanie formularzy aplikacyjnych
do 20 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów – maturzystki
do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) – studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich

 • II ETAP: wybrane kandydatki zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjna on-line (29 sierpnia – 2 września) oraz rozstrzygnięcie II etapu nastąpi do 30 września.

Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak osiągnięcia kandydatki, jej zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania.
Wszystkie kandydatki zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji via e-mail do końca września 2023.
Przyznanych zostanie w sumie do 25 stypendiów.

Dokumenty

Integralnym elementem procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie, przy okazji wysyłania Formularza Aplikacyjnego, skanów następujących dokumentów:
a) MATURZYSTKI 2023
– Świadectwo maturalne
– Zaświadczenie o zostaniu studentką danej uczelni na danym kierunku

W pierwszym etapie Maturzystki wysyłają Formularz bez tych dokumentów – do 30 czerwca 2023 (włącznie). Wymagane dokumenty należy dosłać do 20 sierpnia 2023 (włącznie) – mailem na adres: piotrowska@perspektywy.pl

b) STUDENTKI ostatniego roku studiów inżynierskich
– Zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich na danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze. Należy je dosłać do 14 września 2023 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl
– Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki. Należy je załączyć do formularza aplikacyjnego.

c) STUDENTKI
– Zaświadczenie o byciu studentką danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze
– Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki.
Studentki zobowiązane są wszystkie wymagane dokumenty załączyć przy wypełnieniu formularza, w pierwszym etapie kwalifikacji.

d) Osoby niepełnoletnie dodatkowo: patrz pkt. 2
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poproszenia o wgląd w oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

Stypendium

Stypendystka otrzyma w ramach programu 12 000 pln brutto przelewem na konto w dwóch równych transzach:
I transza – do 30 listopada 2023,
II transza – do 31 marca 2024.
Każda stypendystka będzie współpracować z mentorką lub mentorem z firmy Intel, z którym będzie w stałym kontakcie i z którym spotka się po raz pierwszy osobiście na uroczystości wręczenia stypendiów programu „Nowe technologie dla dziewczyn”.
Udział w programie mentoringowym jest obowiązkowy.
Udział w spotkaniu inauguracyjnym i podsumowującym program stypendialny jest obowiązkowy.

STAŻE

Wszystkie stypendystki zobowiązane są wystartować w rekrutacji stażowej, natomiast wybrane będą mogły wziąć udział w programie stażowym w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, za który dostaną wynagrodzenie.

Informacje pochodzą ze stron: www.stypendiadladziewczyn.pl

Inne stypendia naukowe znajdziecie w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Intel, Fundacja Edukacyjna Perspektywykontakt@stypendiadladziewczyn.pl
www.stypendiadladziewczyn.pl