Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • sportowe12
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Marzenie o Nauce

organizator:

Edukacyjna Fundacja Im. Prof. Romana Czerneckiego EFC

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2015

Program Marzenie o Nauce

Program stypendialny Marzenie o Nauce, polega na finansowaniu utalentowanym uczniom nauki w najlepszych liceach w Polsce. Program skierowany jest do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z miejscowości do 5 tysięcy. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną przyjęte do szkoły wskazanej przez EFC mogą liczyć na wsparcie przez cały okres nauki w liceum.
Szczegóły dotyczące zasad przyznawania Stypendiów Marzenie o Nauce znajdują się w regulaminie Stypendiów Marzenie o Nauce na stronie organizatora.
Zgłoszenia do programu stypendialnego Marzenie o Nauce można dokonać za pośrednictwem formularza on-line do 31 marca 2015 roku.
O stypendia Marzenie o Nauce mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas gimnazjów, którzy planują naukę w liceach a ponadto:
 1. pochodzą z miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców;
 2. uzyskali, średnią ocen w ostatniej klasie gimnazjum na poziomie minimum 4,5 bądź tytuł finalisty lub laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego;
 3. spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę nie przekracza 900 zł netto);
 4. zapoznali się i akceptują Regulamin stypendiów Marzenie o Nauce.
By ubiegać się o stypendia Marzenie o Nauce należy wypełnić formularz on-line na stronie www.efc.edu.pl w terminie od 15 lutego do 31 marca 2015 roku.
Czy będąc Stypendystą EFC mogę uczęszczać do dowolnie wybranego liceum?
Nie. Stypendyści EFC uczęszczają do liceów, z którymi współpracuje Fundacja EFC. Listę tych szkół znajdziesz w zakładce Licea i bursy.
Jaką minimalną średnią muszę uzyskać z pierwszego semestru III klasy gimnazjum, żeby ubiegać się o stypendium Fundacji?
Jest to średnia 4,5. Nie jest ona niezbędna jeśli kandydat na stypendystę posiada tytuł finalisty lub laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.
Informacje pochodzą ze strony: www.efc.edu.pl

Kontakt

Edukacyjna Fundacja Im. Prof. Romana Czerneckiego EFC
ul. Wyzwolenia 16/22
10-106 Olsztyn
tel. 606 770 955
biuro@efc.edu.pl