Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Marzenie o Nauce

organizator:

Edukacyjna Fundacja Im. Prof. Romana Czerneckiego EFC

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2015

Program Marzenie o Nauce

Program stypendialny Marzenie o Nauce, polega na finansowaniu utalentowanym uczniom nauki w najlepszych liceach w Polsce. Program skierowany jest do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z miejscowości do 5 tysięcy. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną przyjęte do szkoły wskazanej przez EFC mogą liczyć na wsparcie przez cały okres nauki w liceum.
Szczegóły dotyczące zasad przyznawania Stypendiów Marzenie o Nauce znajdują się w regulaminie Stypendiów Marzenie o Nauce na stronie organizatora.
Zgłoszenia do programu stypendialnego Marzenie o Nauce można dokonać za pośrednictwem formularza on-line do 31 marca 2015 roku.
O stypendia Marzenie o Nauce mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas gimnazjów, którzy planują naukę w liceach a ponadto:
 1. pochodzą z miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców;
 2. uzyskali, średnią ocen w ostatniej klasie gimnazjum na poziomie minimum 4,5 bądź tytuł finalisty lub laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego;
 3. spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę nie przekracza 900 zł netto);
 4. zapoznali się i akceptują Regulamin stypendiów Marzenie o Nauce.
By ubiegać się o stypendia Marzenie o Nauce należy wypełnić formularz on-line na stronie www.efc.edu.pl w terminie od 15 lutego do 31 marca 2015 roku.
Czy będąc Stypendystą EFC mogę uczęszczać do dowolnie wybranego liceum?
Nie. Stypendyści EFC uczęszczają do liceów, z którymi współpracuje Fundacja EFC. Listę tych szkół znajdziesz w zakładce Licea i bursy.
Jaką minimalną średnią muszę uzyskać z pierwszego semestru III klasy gimnazjum, żeby ubiegać się o stypendium Fundacji?
Jest to średnia 4,5. Nie jest ona niezbędna jeśli kandydat na stypendystę posiada tytuł finalisty lub laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.
Informacje pochodzą ze strony: www.efc.edu.pl

Kontakt

Edukacyjna Fundacja Im. Prof. Romana Czerneckiego EFC
ul. Wyzwolenia 16/22
10-106 Olsztyn
tel. 606 770 955
biuro@efc.edu.pl