Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci39
 • absolwenci14
 • doktoranci8
 • naukowcy6
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • sportowe15
 • naukowe35
 • socjalne8
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie7
 • mazowieckie3
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd22
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Mam pasję powyżej średniej – stypendia dla uczniów z Płocka i powiatu płockiego

organizator:

Fundacja ORLEN DAR SERCA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 29.09.2017

Mam pasję powyżej średniej – stypendia dla uczniów z Płocka i powiatu płockiego

Już po raz IX Fundacja „ORLEN – DAR SERCA zaprasza po stypendia uczniów z Płocka i powiatu

Program „Mam pasję powyżej średniej” Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” startuje 1 września. Nabór wniosków potrwa do 29 września, a kto zostanie stypendystą Fundacji dowiemy się po wnikliwej weryfikacji wniosków w listopadzie.

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie, którzy są zameldowani w Płocku lub powiecie płockim na pobyt stały. Przy składaniu wniosku wymagane jest zaświadczenie z urzędu. Warunkiem koniecznym do złożenia aplikacji jest również osiągnięcie na świadectwie szkolnym za rok 2016/2017 średniej na poziomie minimum 4,3. Program kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz klas odpowiadających 2 i 3 klasie gimnazjum.

Program „Mam pasję powyżej średniej” nie jest standardowym programem stypendialnym nagradzającym uczniów, którzy osiągają tylko świetne wyniki w nauce. To program, w którym premiuje się uczniów zaangażowanych społecznie oraz posiadających ponadprzeciętne osiągnięcia w dziedzinach związanych z zainteresowaniami i pasją. Niezbędne do złożenie wniosku jest więc posiadanie udokumentowanych osiągnięć naukowych lub pozanaukowych, np. w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, czy też aktywności artystycznej lub sportowej. Punktowane będzie także zaangażowanie w działalność społeczną, np. wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych, przynależność do harcerstwa czy działalność na rzecz parafii. Wysokość miesięcznego stypendium dla uczniów szkół średnich wynosi 300 zł, natomiast dla uczniów klas 2 i 3 gimnazjów – 200 zł.

Formularze aplikacyjne oraz regulamin konkursu dostępne są poniżej. Aplikacje on-line składać można do 29 września, natomiast do 30 września na adres Fundacji należy przesłać wersję papierową wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Stypendia otrzymają uczniowie, którzy w procesie rekrutacji otrzymają najwyższą liczbę punktów. Listę laureatów programu poznamy w listopadzie 2017 r.

W dotychczasowych ośmiu edycjach programu Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wsparła finansowo edukację blisko tysiąc trzystu uczniów z Płocka i powiatu płockiego. Stypendia dla mieszkańców miasta i powiatu są kolejnym elementem realizowanego przez Koncern programu ORLEN DLA PŁOCKA.

Formularz stypendialny należy wypełnić do 29 września 2017. Otrzymany formularz, należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z pozostałymi załącznikami do 30 września.​

Informacje pochodzą ze strony www.orlendarserca.pl

LINKI:
Wniosek online

Kontakt

Fundacja ORLEN DAR SERCA
ul. Chemików 7
09-411 Płock


www.orlendarserca.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin