Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie95
 • studenci61
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne45
 • naukowe110
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe45
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd85
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program im. Stanisława Ulama 2023 dla zagranicznych badaczy

organizator:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
międzynarodowe, ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.05.2023

Program im. Stanisława Ulama 2023 dla zagranicznych badaczy

Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz pozostałe uprawnione podmioty będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią działalność dydaktyczną, czy wesprą instytucję w przygotowywaniu wniosków o prestiżowe granty.

O udział w Programie może ubiegać się osoba fizyczna która:

 • łącznie spełnia poniższe warunki:

a) jest naukowcem posiadającym minimum stopień naukowy doktora (powinien posiadać stopień naukowy doktora w momencie upływu terminu składania wniosków. Wnioskodawcy, którzy pomyślnie obronili pracę doktorską, ale nie uzyskali jeszcze formalnego stopnia doktora, również zostaną uznani za uprawnionych do wnioskowania);

b) jest zatrudniona w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym, bądź ostatnie zatrudnienie w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym zakończyła po 31 sierpnia 2022 r. Zatrudnienie nie jest wymagane w przypadku osób, które uzyskały stopień naukowy doktora po 31 sierpnia 2022 r.;

c) w okresie 3 lat przed dniem zakończenia naboru nie pracowała ani nie studiowała w Polsce oraz nie przebywała w Polsce nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące (przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej instytucji naukowej, o ile z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie);

d) jeśli realizowała inne projekty NAWA, aplikowanie możliwe jest, gdy stypendium zostało rozliczone, a umowa uznana za wykonaną;

e) posiada minimum 3 osiągnięcia z okresu 5 lat przed dniem zakończenia naboru spośród poniższych:

publikacja w języku angielskim jako główny autor w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, lub
recenzowana monografia naukowa w języku angielskim, lub
publikacja w języku angielskim w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w the Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), które zostały zaindeksowane w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, lub
publikacja w języku angielskim w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus;
w przypadku przedstawicieli nauk o sztuce – potwierdzenie dokonania prezentacji dzieła w zagranicznej instytucji lub ośrodku akademickim bądź otrzymania wyróżnienia w konkursie o zasięgu międzynarodowym.
Wnioskodawca może wykazać zarówno 3 osiągnięcia w ramach tego samego punktu (a, b, c, d lub e), jak i 3 różne osiągnięcia spośród wskazanych w pkt a-e.

f) posiada zaproszenie z Ośrodka goszczącego, którym jest krajowy podmiot posiadający kategorię naukową; albo

 •  posiada co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą i złożyła wspólnie z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki wniosek w programie MSCA-PF-EF, który otrzymał certyfikat Seal of Excellence, oraz posiada zaproszenie z Ośrodka goszczącego, którym jest krajowy podmiot posiadający kategorię naukową

Informacje pochodzą ze strony: nawa.gov.pl

Inne stypendia dla naukowców znajdziesz na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel. 22 390 35 72
ulam@nawa.gov.pl
nawa.gov.pl