Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program INDEX dla studentów i uczniów szkół policealnych z gminy Wieliczka

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2017

Program INDEX dla studentów i uczniów szkół policealnych z gminy Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zachęca do składania wniosków w programie „INDEX”, skierowanym do niepełnosprawnych studentów oraz uczniów szkół policealnych.

Program ma na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Wnioski przyjmowane są w terminie od 6 do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, w Zespole ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych przy ul. Pocztowej 1, pok. 8, w godz. 9.00 – 16.00. Pracownicy Urzędu chętnie odpowiedzą na Państwa pytania pod nr telefonu 12 26 23 316 oraz będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków.

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać student/uczeń niepełnosprawny, który:
1. posiada ważne na dzień składania i podpisywania wniosku orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Wieliczka;
3. jest studentem studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe bądź jest uczniem szkoły policealnej;
4. o średnich miesięcznych dochodach brutto nieprzekraczających:
– 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samodzielnie gospodarujących.

Przyznana ze środków Gminy pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
– opłaty za naukę (czesne),
– zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakup podręczników, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
– zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
– dojazdy,
– dostęp do Internetu (instalacja i abonament),
– uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej.

Informacje pochodzą ze strony www.wieliczka.eu

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
ul. Pocztowa 1
Wieliczka


www.wieliczka.eu

Dokumenty

do pobrania