Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci44
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne7
 • naukowe68
 • muzyczne12
 • sportowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie10
 • łódzkie2
 • lubelskie4
 • lubuskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program INDEX dla studentów i uczniów szkół policealnych z gminy Wieliczka

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2017

Program INDEX dla studentów i uczniów szkół policealnych z gminy Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zachęca do składania wniosków w programie „INDEX”, skierowanym do niepełnosprawnych studentów oraz uczniów szkół policealnych.

Program ma na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Wnioski przyjmowane są w terminie od 6 do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, w Zespole ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych przy ul. Pocztowej 1, pok. 8, w godz. 9.00 – 16.00. Pracownicy Urzędu chętnie odpowiedzą na Państwa pytania pod nr telefonu 12 26 23 316 oraz będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków.

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać student/uczeń niepełnosprawny, który:
1. posiada ważne na dzień składania i podpisywania wniosku orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Wieliczka;
3. jest studentem studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe bądź jest uczniem szkoły policealnej;
4. o średnich miesięcznych dochodach brutto nieprzekraczających:
– 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samodzielnie gospodarujących.

Przyznana ze środków Gminy pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
– opłaty za naukę (czesne),
– zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakup podręczników, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
– zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
– dojazdy,
– dostęp do Internetu (instalacja i abonament),
– uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej.

Informacje pochodzą ze strony www.wieliczka.eu

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
ul. Pocztowa 1
Wieliczka


www.wieliczka.eu

Dokumenty

do pobrania