Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • socjalne9
 • artystyczne18
 • naukowe29
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program grantów Fundacji Grupy PKP dla szkół ponadgimnazjalnych Z KOLEI SZKOŁA

organizator:

Fundacja Grupy PKP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.11.2015

Program grantów Fundacji Grupy PKP dla szkół ponadgimnazjalnych Z KOLEI SZKOŁA

Fundacja Grupy PKP, powołana przez PKP S.A. podejmuje działania, których celem jest budowanie modelu „przyjazna kolej”. Swoje cele Fundacja realizuje m.in. poprzez udzielanie wsparcia organizacyjnego i finansowego dla przedsięwzięć o charakterze naukowym i informacyjnym, w szczególności poświęconych rozwojowi nowoczesnych technologii w transporcie kolejowym oraz inicjowanie, prowadzenie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnych, służących rozwojowi techniki w branży kolejowej.
Fundacja Grupy PKP rozpoczyna nabór do dwóch programów grantowych: „Z KOLEI SZKOŁA” i „KOLEJ NA INNOWACJE”. Pierwszy z nich skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych. Będą one miały możliwość pozyskania środków na dofinansowanie rozwiązań i projektów wspierających edukację zawodową na kierunkach związanych z kolejnictwem. Granty w kwocie do 5.000 zł brutto przyznane zostaną dla najwyżej ocenionych działań podejmowanych przez nauczycieli i uczniów. Fundacja oferuje również szkołom grant w postaci sprzętu komputerowego. Przy ocenie wniosków uwzględniana będzie możliwość wykorzystania sprzętu w przygotowaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Pod uwagę brana będzie również realizacja  działań ponadprogramowych.

Wnioski aplikacyjne w programie „Z KOLEI SZKOŁA” można nadsyłać do 20 listopada br.
Informacje nadesłane przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Grupy PKP
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
tel. 22 474 38 86
fundacja@pkp.pl
www.fundacjapkp.pl