Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program grantów Fundacji Grupy PKP dla szkół ponadgimnazjalnych Z KOLEI SZKOŁA

organizator:

Fundacja Grupy PKP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.11.2015

Program grantów Fundacji Grupy PKP dla szkół ponadgimnazjalnych Z KOLEI SZKOŁA

Fundacja Grupy PKP, powołana przez PKP S.A. podejmuje działania, których celem jest budowanie modelu „przyjazna kolej”. Swoje cele Fundacja realizuje m.in. poprzez udzielanie wsparcia organizacyjnego i finansowego dla przedsięwzięć o charakterze naukowym i informacyjnym, w szczególności poświęconych rozwojowi nowoczesnych technologii w transporcie kolejowym oraz inicjowanie, prowadzenie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnych, służących rozwojowi techniki w branży kolejowej.
Fundacja Grupy PKP rozpoczyna nabór do dwóch programów grantowych: „Z KOLEI SZKOŁA” i „KOLEJ NA INNOWACJE”. Pierwszy z nich skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych. Będą one miały możliwość pozyskania środków na dofinansowanie rozwiązań i projektów wspierających edukację zawodową na kierunkach związanych z kolejnictwem. Granty w kwocie do 5.000 zł brutto przyznane zostaną dla najwyżej ocenionych działań podejmowanych przez nauczycieli i uczniów. Fundacja oferuje również szkołom grant w postaci sprzętu komputerowego. Przy ocenie wniosków uwzględniana będzie możliwość wykorzystania sprzętu w przygotowaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Pod uwagę brana będzie również realizacja  działań ponadprogramowych.

Wnioski aplikacyjne w programie „Z KOLEI SZKOŁA” można nadsyłać do 20 listopada br.
Informacje nadesłane przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Grupy PKP
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
tel. 22 474 38 86
fundacja@pkp.pl
www.fundacjapkp.pl