Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe9
 • socjalne4
 • artystyczne17
 • naukowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program GRAND dla młodzieży z woj. świętokrzyskiego

organizator:

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 08.07.2016
wartość stypendium: 3800 zł

Program GRAND dla młodzieży z woj. świętokrzyskiego

Program Stypendialny GRAND realizowany jest przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny przy współpracy z Best Western Grand Hotel w Kielcach (prowadzony przez P.T. „Łysogóry” Sp. z o.o. w Kielcach).

Cel programu: wsparcie finansowe rozwoju wybitnie uzdolnionej młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego.

Środki finansowe Programu Stypendialnego GRAND pochodzą z licytacji prowadzonej podczas Świętokrzyskiego Balu Filantropów. Świętokrzyski Bal Filantropów to inicjatywa dobroczynna zorganizowana przez Świętokrzyski Fundusz Lokalny i Best Western Grand Hotel w Kielcach. Jej celem jest zebranie funduszy na stypendia dla młodzieży z województwa świętokrzyskiego, o wybitnych talentach i zdolnościach w różnych dziedzinach. W czasie Balu miała miejsce licytacja wyjątkowych przedmiotów, a zebrane w ten sposób fundusze przeznaczone zostały na specjalnie utworzony Fundusz Stypendialny GRAND.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie (ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz studenci uczelni wyższych (studiów licencjackich i magisterskich) z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy spełniają następujące kryteria:

 • są wybitnie uzdolnieni i osiągają ponadprzeciętne wyniki w rozwijanych zainteresowaniach w kategoriach: artystycznych lub nauk ścisłych, oraz są laureatami w olimpiadach lub konkursach na szczeblu wojewódzkim (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych), ogólnopolskim, międzynarodowym (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci studiów licencjackich i magisterskich) – co potwierdza dokumentacja osiągnięć kandydata z okresu ostatnich 2 lat np. rekomendacje, dyplomy, zaświadczenia, prace plastyczne.

Preferowane będą osoby, które pochodzą z rodzin, gdzie dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty: 1295,00 zł netto (ustalane na podstawie – PIT za 2015 r.) – 70% płacy minimalnej (1850 zł) obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 11.09.2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.)

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 3800 zł brutto w skali roku.

Stypendium winno być przeznaczone na wydatki związane z rozwojem naukowym lub artystycznym uczestnika Programu Stypendialnego GRAND, zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku stypendialnym.

Aby zostać stypendystą Programu Stypendialnego GRAND należy wypełnić KOMPUTEROWO (!) wniosek nominacyjny
złożyć wniosek nominacyjny:
a. osobiście w recepcji Best Western Grand Hotel ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8.30 – 16.30,
w terminie do dnia 8 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu)
lub
b. drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
ul. Chęcińska 27A/5, 25-020 Kielce, w terminie do dnia 8 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Załączniki (uwaga: brak wymaganych załączników, może spowodować odrzucenie wniosku):

 • List od kandydata, opisujący ewentualne przeznaczenie stypendium.
 • List od nauczyciela/opiekuna prowadzącego kandydata, będący krótkim opisem sytuacji kandydata.
 • Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów – PIT za 2015 r.
 • Kopie: rekomendacji, dyplomów, zaświadczeń, utworów literackich, muzycznych, zdjęcia prac, informacje prasowe, itp. dokumentujące dokonania kandydata z ostatnich 2 lat.

Uwaga! Dokumenty zaświadczające o zerowym dochodzie przypadającym na jednego członka w gospodarstwie domowych nie będą brane pod uwagę.

Informacje pochodzą ze strony: www.funduszlokalny.kielce.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
ul. Chęcińska 27A/5
25-020 Kielce


www.funduszlokalny.kielce.pl