Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program doktorancki w dziedzinie biologii strukturalnej

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.07.2009

Program doktorancki w dziedzinie biologii strukturalnej

Warunki aplikacji

Program doktorancki w dziedzinie biologii strukturalnej
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (IChB PAN) (www.ibch.poznan.pl ), we współpracy z Instututem Hodowli Roślin Maksa Plancka (MPIZ) (www.mpiz-koeln.mpg.de/english/index.html ) w Kolonii, ogłasza nabór kandydatów do programu doktoranckiego International PhD Programme in „Structural biology of plants and microbes.”

Niniejszy program badawczy poświęcowy jest zastosowaniom inżynierii białek i krystalografii białek w badaniach strukturalnych biologii roślin i oddziaływań typu mikroorganizm-gospodarz. Program jest wspierany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (www.fnp.org.pl) poprzez fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

Miesięczne stypedium wynosi 3000 PLN.

Przyjęci kandydaci zostaną objęci programem 4-letnim, który zakończy się publiczną obroną rozprawy doktorskiej celem uzyskania stopnia doktora w dziedzinie chemii albo biochemii, przyznawanym przez Radę Naukową Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Program jest dostępny dla wszystkich kandydatów legitymujących się stopniem uniwersyteckim magistra chemii, biologii lub dziedzin pokrewnych. Wybór kandydatów odbędzie się drogą konkursu według regulaminu Studium Doktoranckiego IChB PAN i obejmie egzamin ustny z chemii lub biochemii. Językiem oficjalnym programu jest angielski.

 • Termin zgłaszania wniosków upływa 18 lipca 2009 r.
 • Przyjęci kandydaci rozpoczną studium 1 września 2009 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.man.poznan.pl/CBB/MPD lub są dostępne u Dr Anny Urbanowicz (aniau@man.poznan.pl ) – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akadamii Nauk, Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

Instytut Chemii Bioorganicznej, jako pracodawca przestrzega zasady równego traktowania w zartudnieniu i zachęca osoby niepełnosprawne do składania wniosków. 

Szczegółowe informacje można znaleźc na stronie www.man.poznan.pl/CBB/MPD
Informacje pochodzą ze strony www.eracareers-poland.gov.pl

 

Kryteria oceny

 

 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akadamii Nauk
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Kontakt

.
.
.