Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci39
 • absolwenci10
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • muzyczne6
 • inne4
 • sportowe14
 • naukowe37
 • socjalne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa3
 • samorząd35
ARCHIWUM
Wróć do listy

Powiatowy program stypendialny 2020/2021 – powiat wielicki

organizator:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2020

Powiatowy program stypendialny 2020/2021 – powiat wielicki

Do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium z Powiatowego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne.

Stypendia przeznaczone są dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Wielicki z Powiatowego Programu Stypendialnego na rok szkolny 2020/2021.

Stypendium za wyniki w nauce (naukowe) przyznawane jest uczniom na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca, w kwocie 250,00 zł miesięcznie. Przyznawane jest uczniom, którzy spełniają łącznie następujące wymogi/kryteria:

 • uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 5,0
 • uzyskali ocenę bardzo dobrą zachowania
 • spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków: są zwycięzcami lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim; są uczestnikami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim; są uczestnikami finałów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim; wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując z niej celujące stopnie, a z pozostałych co najmniej bardzo dobre.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznawane jest uczniom, którzy są finalistami i laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich spełniającym łącznie następujące wymogi:

 • uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów ogólnokształcących,
 • uzyskali bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • spełnił co najmniej jeden z warunków: byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego; byli laureatami wojewódzkiego konkursu artystycznego.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz dokumenty jakie należy złożyć dostępne są na: eurzad.powiatwielicki.pl

Wiele stypendiów dla uczniów znajdziecie także w naszej bazie!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wieliczce
ul. Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
tel. 12 399 98 56
edukacja@powiatwielicki.pl
eurzad.powiatwielicki.pl

Dokumenty

do pobrania