Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne25
 • naukowe65
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Powiatowy program stypendialny 2020/2021 – powiat wielicki

organizator:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2020

Powiatowy program stypendialny 2020/2021 – powiat wielicki

Do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium z Powiatowego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne.

Stypendia przeznaczone są dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Wielicki z Powiatowego Programu Stypendialnego na rok szkolny 2020/2021.

Stypendium za wyniki w nauce (naukowe) przyznawane jest uczniom na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca, w kwocie 250,00 zł miesięcznie. Przyznawane jest uczniom, którzy spełniają łącznie następujące wymogi/kryteria:

 • uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 5,0
 • uzyskali ocenę bardzo dobrą zachowania
 • spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków: są zwycięzcami lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim; są uczestnikami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim; są uczestnikami finałów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim; wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując z niej celujące stopnie, a z pozostałych co najmniej bardzo dobre.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznawane jest uczniom, którzy są finalistami i laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich spełniającym łącznie następujące wymogi:

 • uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów ogólnokształcących,
 • uzyskali bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • spełnił co najmniej jeden z warunków: byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego; byli laureatami wojewódzkiego konkursu artystycznego.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz dokumenty jakie należy złożyć dostępne są na: eurzad.powiatwielicki.pl

Wiele stypendiów dla uczniów znajdziecie także w naszej bazie!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wieliczce
ul. Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
tel. 12 399 98 56
edukacja@powiatwielicki.pl
eurzad.powiatwielicki.pl

Dokumenty

do pobrania