Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci55
 • absolwenci12
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe31
 • inne5
 • artystyczne39
 • socjalne15
 • muzyczne12
 • naukowe82
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie9
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie6
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie6
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd59
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Powiatowy program stypendialny 2020/2021 – powiat wielicki

organizator:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2020

Powiatowy program stypendialny 2020/2021 – powiat wielicki

Do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium z Powiatowego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne.

Stypendia przeznaczone są dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Wielicki z Powiatowego Programu Stypendialnego na rok szkolny 2020/2021.

Stypendium za wyniki w nauce (naukowe) przyznawane jest uczniom na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca, w kwocie 250,00 zł miesięcznie. Przyznawane jest uczniom, którzy spełniają łącznie następujące wymogi/kryteria:

 • uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 5,0
 • uzyskali ocenę bardzo dobrą zachowania
 • spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków: są zwycięzcami lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim; są uczestnikami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim; są uczestnikami finałów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim; wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując z niej celujące stopnie, a z pozostałych co najmniej bardzo dobre.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznawane jest uczniom, którzy są finalistami i laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich spełniającym łącznie następujące wymogi:

 • uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów ogólnokształcących,
 • uzyskali bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • spełnił co najmniej jeden z warunków: byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego; byli laureatami wojewódzkiego konkursu artystycznego.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz dokumenty jakie należy złożyć dostępne są na: eurzad.powiatwielicki.pl

Wiele stypendiów dla uczniów znajdziecie także w naszej bazie!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wieliczce
ul. Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
tel. 12 399 98 56
edukacja@powiatwielicki.pl
eurzad.powiatwielicki.pl

Dokumenty

do pobrania