Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium powiatu wielickiego za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne

organizator:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2019

Stypendium powiatu wielickiego za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne

Do 31 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium z Powiatowego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne.

Regulamin przyznawania stypendiów z Powiatowego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne jest zawarty w Uchwale Rady Powiatu Wielickiego Nr XXXIX/287/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2015 z dnia 2 września 2015 r. Rady Powiatu Wielickiego w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkól prowadzonych przez Powiat.

Dane osobowe zawarte we wniosku o stypendium będą przetwarzane przez Powiat Wielicki, 32-029 Wieliczka, Rynek Górny 2 w celu realizacji działań związanych z procedurą przyznawania i rozliczenia stypendium oraz w celach archiwalnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o stypendium z powiatowego programu stypendialnego za wyniki w nauce /osiągnięcia artystyczne.

Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest uczniom na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca i wynosi 250 zł miesięcznie. Obiegać się mogą o nie uczniowie szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, kończących się egzaminem maturalnym, będący mieszkańcami powiatu wielickiego oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, prowadzonych przez Powiat Wielicki, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy muszą spełnić jednocześnie kilka kryteriów:

 1. uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 5,0,
 2. uzyskali ocenę bardzo dobrą zachowania,
 3. spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • są zwycięzcami lub laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim;
  • są uczestnikami konkursów i olimpiad na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim;
  • są uczestnikami finałów konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim;
  • wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując z niej celujące stopnie, a z pozostałych co najmniej bardzo dobre.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne przyznawane jest uczniom szkół podstawowych (od II etapu kształcenia – po klasie IV) i szkół ponadpodstawowych, mieszkającym na terenie powiatu wielickiego, którzy są finalistami i laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich spełniającym łącznie następujące wymogi:

 1. uzyskali w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów ogólnokształcących,
 2. uzyskali bardzo dobrą ocenę zachowania,
 3. spełnili co najmniej jeden z warunków:
  • byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego;
  • byli laureatami wojewódzkiego konkursu artystycznego.

Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą: dyrektorzy oraz rady pedagogiczne szkół, rodzice lub prawni opiekunowie lub sam uczeń – w przypadku pełnoletności.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiatwielicki.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wieliczce
ul. E. Dembowskiego 2
32-029 Wieliczka