Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

powiat wałbrzyski – stypendium sportowe

organizator:

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.01.2021

powiat wałbrzyski – stypendium sportowe

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r. Wnioski należy składać do dnia 31 stycznia 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych.

Stypendium sportowe przyznawane jest osobie fizycznej, zwanej dalej „zawodnikiem” za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który:

 • posiada aktualną licencję zawodniczą lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych zawodnika;
 • spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
  – stale mieszka na terenie powiatu wałbrzyskiego, lub
  – jest zawodnikiem klubu sportowego, mającego siedzibę i działającego na terenie powiatu wałbrzyskiego.
 • osiągnął w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium wysokie wyniki sportowe w tym co najmniej jeden z następujących:
  – zajął miejsce od I do V w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Uniwersjady, Akademickich Mistrzostwach Świata lub Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, lub
  – zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
 • zobowiązał się do realizacji programu szkoleniowego oraz do udziału w zawodach zgodnie z tym programem;

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

 • zarządy klubów sportowych, mających siedzibę i działających na terenie powiatu wałbrzyskiego;
  właściwy ze względu na dyscyplinę sportową polski związek sportowy;
 • przedstawiciele ustawowi, opiekunowie prawni osób fizycznych w przypadku osób niepełnoletnich;
  osoby fizyczne samodzielnie, po ukończeniu 18 roku życia.

Do wniosku dołącza się kopie dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki sportowe:

 • potwierdzenie osiągniętych wyników przez zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego aktualną kartę zgłoszenia, licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych zawodnika;
 • w przypadku kandydata zrzeszonego w klubie sportowym mającego swoją siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego- aktualny wypis z KRS lub innego organu rejestrującego klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, do którego przynależy kandydat;
 • w przypadku kandydata posiadającego status ucznia/studenta- aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki, wydane nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku

Wysokość stypendium wynosi od 100 zł do 400 zł miesięcznie, przez okres 12 miesięcy.

Informacje pochodzą ze strony: walbrzyszek.com

W naszej wyszukiwarce można znaleźć tez inne oferty stypendiów sportowych.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
al. Wyzwolenia 24
58-300 Wałbrzych
tel. 74 84 60 700
sekretariat@powiatwalbrzyski.pl
www.powiat.walbrzych.pl