Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie38
 • studenci50
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe30
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • naukowe18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd41
ARCHIWUM
Wróć do listy

powiat wałbrzyski – stypendium sportowe

organizator:

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.01.2021

powiat wałbrzyski – stypendium sportowe

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r. Wnioski należy składać do dnia 31 stycznia 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych.

Stypendium sportowe przyznawane jest osobie fizycznej, zwanej dalej „zawodnikiem” za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który:

 • posiada aktualną licencję zawodniczą lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych zawodnika;
 • spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
  – stale mieszka na terenie powiatu wałbrzyskiego, lub
  – jest zawodnikiem klubu sportowego, mającego siedzibę i działającego na terenie powiatu wałbrzyskiego.
 • osiągnął w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium wysokie wyniki sportowe w tym co najmniej jeden z następujących:
  – zajął miejsce od I do V w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Uniwersjady, Akademickich Mistrzostwach Świata lub Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, lub
  – zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
 • zobowiązał się do realizacji programu szkoleniowego oraz do udziału w zawodach zgodnie z tym programem;

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

 • zarządy klubów sportowych, mających siedzibę i działających na terenie powiatu wałbrzyskiego;
  właściwy ze względu na dyscyplinę sportową polski związek sportowy;
 • przedstawiciele ustawowi, opiekunowie prawni osób fizycznych w przypadku osób niepełnoletnich;
  osoby fizyczne samodzielnie, po ukończeniu 18 roku życia.

Do wniosku dołącza się kopie dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki sportowe:

 • potwierdzenie osiągniętych wyników przez zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego aktualną kartę zgłoszenia, licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych zawodnika;
 • w przypadku kandydata zrzeszonego w klubie sportowym mającego swoją siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego- aktualny wypis z KRS lub innego organu rejestrującego klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, do którego przynależy kandydat;
 • w przypadku kandydata posiadającego status ucznia/studenta- aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki, wydane nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku

Wysokość stypendium wynosi od 100 zł do 400 zł miesięcznie, przez okres 12 miesięcy.

Informacje pochodzą ze strony: walbrzyszek.com

W naszej wyszukiwarce można znaleźć tez inne oferty stypendiów sportowych.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
al. Wyzwolenia 24
58-300 Wałbrzych
tel. 74 84 60 700
sekretariat@powiatwalbrzyski.pl
www.powiat.walbrzych.pl