Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • naukowe56
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

powiat miński – stypendium „Medyk” dla studentów pielęgniarstwa lub położnictwa

organizator:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.08.2021
termin rozstrzygnięcia: 30.09.2021

powiat miński – stypendium „Medyk” dla studentów pielęgniarstwa lub położnictwa

Zarząd Powiatu Mińskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium Powiatu Mińskiego studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarskim lub położnictwo – Program Stypendialny „Medyk”.

Stypendium ma formę pieniężną i przyznawane jest na czas trwania nauki oraz wypłacane jest przez okres 9 miesięcy, tj. od 1.10.2021 r. do 30.06.2022 r. Maksymalna wysokość stypendium dla studentów studiów:

I stopnia, którzy podejmą pracę po uzyskaniu tytułu licencjata wynosi:

 • 800 zł miesięcznie — dla studentów II roku studiów,
 • 1200 zł miesięcznie — dla studentów III roku studiów.

II stopnia, którzy podejmą pracę po uzyskaniu tytułu magistra wynosi:

 • 800 zł miesięcznie — dla studentów I roku studiów,
 • 1200 zł miesięcznie — dla studentów II roku studiów.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest studentem II lub III roku studiów I stopnia albo I lub II roku studiów II stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarskim lub położnictwo w szkole wyższej mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, działającej na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
 4. niezwłocznie podpisze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia pracy na co najmniej 24 miesiące na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego w podmiocie leczniczym – w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim lub podmiotach — w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Miński.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 3 (Punkt Obsługi Interesanta), przesłać pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ePUAP, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

O terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów (bez powtarzania roku, korzystania z urlopów).

Regulamin dostępny jest na stronie: powiatminski.pl

A po więcej stypendiów zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25/ 759 87 00
sekretariat@powiatminski.pl
http://www.powiatminski.pl/