Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne9
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Powiat Kościański – stypendia dla uczniów i studentów 2021

organizator:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2021

Powiat Kościański – stypendia dla uczniów i studentów 2021

Powiat Kościański otwiera nabór na stypendia i nagrody dla wyróżniających się uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu.

O Stypendium lub Nagrodę mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół ponadpodstawowych dla młodzieży: liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia, pobierających naukę na terenie powiatu kościańskiego, osiągających wysokie wyniki w nauce oraz odnoszących sukcesy naukowe lub artystyczne, niezależnie od miejsca zamieszkania tych uczniów;
 • studenci zamieszkali na terenie powiatu kościańskiego.

 

STYPENDIUM STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE DLA UCZNIA. Uczeń musi spełniać łącznie następujące kryteria:

 • ukończył I rok nauki w szkole ponadpodstawowej,
 • za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00.

Termin składania wniosków do 10 września 2021 r.

STYPENDIUM POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTA. Student musi spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. ukończył I rok studiów,
 2. uzyskał za poprzedni rok nauki średnią arytmetyczną ocen:
 3. co najmniej 4,60 przy czterostopniowej skali ocen,
 4. co najmniej 4,80 przy pięciostopniowej skali ocen.
 5. zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego.

Termin składania wniosków do 10 października  2021 r.

NAGRODA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE DLA UCZNIA

O przyznanie Nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń szkoły ponadpodstawowej spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. ukończył I rok nauki w szkole ponadpodstawowej;
 2. za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50;
 3. uzyskał tytuł laureata w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym albo tematycznym o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub tytuł laureata lub finalisty w ogólnopolskiej olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej albo tematycznej.

O przyznanie Nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne może ubiegać się uczeń szkoły ponadpodstawowej spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. ukończył I rok nauki w szkole ponadpodstawowej;
 2. za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50;
 3. uzyskał tytuł finalisty lub laureata konkursu artystycznego, przeglądu lub festiwalu o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
 4. rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie: literatury, sztuki wizualnej (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia), muzyki i śpiewu, tańca, teatru, filmu lub twórczości ludowej.

Termin składania wniosków do 15 października  2021 r.

NAGRODA POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE DLA STUDENTA

O przyznanie Nagrody naukowej może ubiegać się student spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. ukończył I rok studiów,
 2.  osiągnął wysokie wyniki w nauce (średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50);
 3. zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego,
 4. posiada osiągnięcia naukowe oraz wykazuje się aktywnością naukową.

termin składania wniosków do 15 października br.

O Nagrodę artystyczną może ubiegać się student spełniający łącznie następujące kryteria:

 1.  ukończył I rok studiów,
 2. osiągnął wysokie wyniki w nauce – średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50;
 3. zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego,
 4. posiada osiągnięcia artystyczne oraz wykazuje się aktywnością artystyczną.

termin składania wniosków do 15 października br.

Druki wniosków znajdują się na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl. Można je składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38, pokój 103).

Więcej informacji o stypendiach oraz nagrodach.

Informacje pochodzą ze strony www.klin-tv.pl

A po więcej ofert stypendiów dla uczniów zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kościanie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Gostyńska 38, pokój 103
64-000 Kościan Kościan


www.powiatkoscian.pl