Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • socjalne9
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Poronin – stypendia sportowe 2023

organizator:

Urząd Gminy Poronin

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 10.06.2023

Poronin – stypendia sportowe 2023

Urząd Gminy Poronin Gmina Poronin funduje stypendia sportowe zawodnikom uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Stypendia przyznaje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Stypendialnej.
Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie Gminy Poronin.
7. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek Wójta Gminy Poronin, radnych Rady Gminy, Sołtysów, zawodnika, opiekuna prawnego lub klubu sportowego, w którym jest on zrzeszony. Wnioskodawca składa pisemny wniosek na formularzu.

Wnioski o stypendium składa się raz w roku do 10 czerwca roku kalendarzowego. We wniosku o przyznanie stypendium zawiera się informacje o najlepszych osiągnięciach zawodnika w roku bieżącym oraz w roku poprzednim. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia oraz Oświadczenie osoby pobierającej stypendium. W przypadku osoby uczącej się, zawodnik jest zobowiązany do dołączenia do wniosku zaświadczenia o statusie ucznia/studenta.

Stypendium może otrzymać zawodnik posiadający licencję zawodnika (w przypadku, gdy jest ona przyznawana), biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii seniorów, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który nie pobiera stypendium sportowego z budżetu państwa i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 •  zajął co najmniej 10 miejsce w mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski,
 • zajął miejsce w pierwszej 30., Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub w edycji Pucharu Świata,
 • został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich,
 •  zajął co najmniej 6 miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych. 11.Stypendium może otrzymać zawodnik, posiadający licencję zawodnika (w przypadku, gdy jest ona przyznawana), biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii juniorów, który nie pobiera stypendium sportowego z budżetu Państwa i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • zajął co najmniej 10 miejsce w Pucharze Polski,
 •  zajął co najmniej 3 miejsce w zawodach rangi wojewódzkiej lub regionalnej,
 •  zajął co najmniej 6 miejsce w Olimpiadzie Młodzieży lub Mistrzostwach Polski,
 •  zajął miejsce w pierwszej 30. Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub w edycji Pucharu Świata,
 • został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich,
 • zajął co najmniej 6 miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych. 12.W przypadku podobnych wyników pierwszeństwo przyznania stypendium sportowego ma zawodnik będący w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej.

Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec) i jest wypłacane jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Stypendium wynosi od 200 do 800 zł miesięcznie w kategorii seniorów.
Stypendium wynosi od 100 do 600 zł miesięcznie w kategorii juniorów.
Jedna osoba może otrzymywać tylko jedno stypendium.

Komisja rozpatruje wszystkie wnioski w terminie do 30 czerwca oraz wydaje pisemną rekomendację, określającą proponowaną wysokość stypendium i okres wypłacania. 19.Wójt Gminy, określając wysokość stypendium, bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu. 20.Wójt Gminy przyznaje stypendia w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy. W danym roku liczba przyznawanych stypendiów nie może przekroczyć 12.

Informacje pochodzą ze strony: www.poronin.pl

Inne stypendia sportowe znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Więcej stypendiów sportowych znajdziecie w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin

gmina@poronin.pl
www.poronin.pl