Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci35
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne27
 • socjalne9
 • inne6
 • naukowe38
 • sportowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

POMOST – granty powrotowe

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.03.2013

POMOST – granty powrotowe

Celem grantu POMOST jest umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrotu do intensywnej pracy naukowej.

Adresatami są uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy:
– posiadają stopień naukowy doktora,
– pracują w polskiej jednostce badawczej lub posiadają promesę zatrudnienia w takiej jednostce co najmniej na czas trwania projektu.

Wnioski mogą być składane przez:
– kobiety, które posiadają dziecko w wieku do lat 4 (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego);
– mężczyzn, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym powrót do pracy naukowej z takich urlopów (przerw) mógł nastąpić przed terminem składania wniosków, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy.

Finansowaniu podlega:
– grant badawczy (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac badawczych, aparatura, materiały badawcze, koszty wymiany międzynarodowej);
– stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów) wyłonionych w trybie konkursowym. Wysokość stypendiów dla nich wynosi odpowiednio: 1 000 zł lub 3 000 zł.
Łączna suma obu części: stypendialnej i projektowej wynosi 140 000 zł rocznie.

Projekt realizowany w ramach programu może trwać minimum 1 rok i powinien zakończyć się nie później niż 30 czerwca 2015 roku. Projekt może być realizowany w niepełnym wymiarze czasu i zatrudnienia.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku (wniosek online na stronie www Fundacji). Po zatwierdzeniu formularza online należy go wydrukować i złożyć pod nim wszystkie wymagane podpisy (podpis kandydata oraz osoby reprezentującej jednostkę). Wypełniony i podpisany formularz wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy następnie przesłać lub dostarczyć do biura Fundacji na adres: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa.

Termin składania wniosków 29.03.2013 r.

Informacje pochodzą ze strony www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel.: 22 498 16 29, 604 128 095
joanna.rutkowska@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl