Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe109
 • inne18
 • sportowe44
 • socjalne26
 • artystyczne45
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd84
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

POMOST – granty powrotowe

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2013

POMOST – granty powrotowe

Program POMOST, który umożliwia powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem. Finansowaniu w programie podlega grant badawczy i stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych. Łączna suma obu części: projektowej i stypendialnej wynosi 140 tys. zł rocznie. W ostatniej edycji konkursu sfinansowane zostaną projekty o łącznej wartości 2,5 mln złotych.

Adresaci:

Uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy:
 • posiadają stopień naukowy doktora,
 • pracują w polskiej jednostce badawczej lub posiadają promesę zatrudnienia w takiej jednostce co najmniej na czas trwania projektu.

Wnioski mogą być składane przez:

 • kobiety, które posiadają dziecko w wieku do lat 4 (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego);
 • mężczyzn, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym powrót do pracy naukowej z takich urlopów (przerw) mógł nastąpić przed terminem składania wniosków, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy.

Finansowaniu podlega:

 • grant badawczy (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac badawczych, aparatura, materiały badawcze, koszty wymiany międzynarodowej);
 • stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów) wyłonionych w trybie konkursowym. Wysokość stypendiów dla nich wynosi odpowiednio: 1 000 zł lub 3 000 zł.
 • Łączna suma obu części: stypendialnej i projektowej wynosi 140 000 zł rocznie.

Projekt może być realizowany w niepełnym wymiarze czasu i zatrudnienia.

Termin składania wniosków: 15.10.2013

Informację pochodzą ze strony: www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel. 22 498 16 29, 604 128 095
joanna.rutkowska@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl