Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe25
 • socjalne10
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Pomorski program pomocy stypendialnej

organizator:

Departament Edukacji i Sportu UM Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2016

Pomorski program pomocy stypendialnej

Stypendia przyznawane są w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie im pomocy w formie Stypendiów oraz Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły ucznia. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

I. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
II. w roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuował naukę w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej;
III. w roku szkolnym 2015/2016:
1)uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 26 pkt 10 regulaminu)

 • w VI klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,6,
 • w gimnazjum – co najmniej 5,2,
 • w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;

2)uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
3)uzyskał minimum 60 % wartości maksymalnej wyniku sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej lub wyniku egzaminu gimnazjalnego (w zależności od ostatniego zakończonego etapu edukacyjnego ucznia).

W celu złożenia wniosku należy:

 • wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 • po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 • wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia (w części  „Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez wnioskodawcę”);
 • podpisać Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu ;
 • jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do 15 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017 w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej”. Drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy.

Informacje pochodzą ze strony: des.pomorskie.eu

 

LINKI:
Generator wniosków

Kontakt

Departament Edukacji i Sportu UM Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. (58) 32 68 425
p.celmer@pomorskie.eu
www.des.pomorskie.eu

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin