Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Pomoc stypendialna na rok 2014/2015 – woj. opolskie

organizator:

Urząd Marszałkowski w Opolu

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 12.09.2014

Pomoc stypendialna na rok 2014/2015 – woj. opolskie

Zarząd Województwa Opolskiego planuje w terminie 1-12 września 2014 r. nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” – edycja 2014/2015. Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
Podstawowe kryteria, jakie powinien spełnić wnioskodawca to:
 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie mniejsza niż 4,80,
 • średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczo-technicznych nie mniejsza niż 4,60,
 • dochód netto na członka rodziny nie przekraczający 1078,00 zł (w przypadku rodzin, w których jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną 1246,00 zł)
 • stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego lub uczęszczanie do szkoły województwa opolskiego.
Kryteria dodatkowe:
 • tytuł laureata olimpiady, konkursu przedmiotowego, turnieju na szczeblu wojewódzkim (miejsca od 1 do 10),
 • tytuł laureata w ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie (miejsca od 1 do 20),
 • wysoki wynik w egzaminie zewnętrznym – egzamin kończący szkołę podstawową lub egzamin gimnazjalny,
 • inne osiągnięcia edukacyjne.
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane są w sekretariacie (pokój 615) Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, pod ww. adresem, w terminie od 1 do 12 września br., w godz. 7.30 – 15.30 (w ostatni dzień naboru do godz. 14.00), w zamkniętych kopertach. W przypadku wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty / kuriera – o terminie decyduje data wpływu do Urzędu.
Informacje pochodzą ze strony opolskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 541 65 05