Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Pomoc stypendialna na rok 2014/2015 – woj. opolskie

organizator:

Urząd Marszałkowski w Opolu

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 12.09.2014

Pomoc stypendialna na rok 2014/2015 – woj. opolskie

Zarząd Województwa Opolskiego planuje w terminie 1-12 września 2014 r. nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” – edycja 2014/2015. Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
Podstawowe kryteria, jakie powinien spełnić wnioskodawca to:
 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie mniejsza niż 4,80,
 • średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczo-technicznych nie mniejsza niż 4,60,
 • dochód netto na członka rodziny nie przekraczający 1078,00 zł (w przypadku rodzin, w których jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną 1246,00 zł)
 • stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego lub uczęszczanie do szkoły województwa opolskiego.
Kryteria dodatkowe:
 • tytuł laureata olimpiady, konkursu przedmiotowego, turnieju na szczeblu wojewódzkim (miejsca od 1 do 10),
 • tytuł laureata w ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie (miejsca od 1 do 20),
 • wysoki wynik w egzaminie zewnętrznym – egzamin kończący szkołę podstawową lub egzamin gimnazjalny,
 • inne osiągnięcia edukacyjne.
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane są w sekretariacie (pokój 615) Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, pod ww. adresem, w terminie od 1 do 12 września br., w godz. 7.30 – 15.30 (w ostatni dzień naboru do godz. 14.00), w zamkniętych kopertach. W przypadku wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty / kuriera – o terminie decyduje data wpływu do Urzędu.
Informacje pochodzą ze strony opolskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 541 65 05