Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe14
 • naukowe46
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Półroczne stypendium artystyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kultury i Edukacji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 30.09.2009

Półroczne stypendium artystyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Stypendia artystyczne półroczne:
– od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku (termin składania wniosków upływa 30 września)
– od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku (termin składania wniosków upływa 30 marca)

Wniosek o przyznanie stypendium artystycznego:

1. krótkie podanie o stypendium adresowane do Marszałka Województwa,
2. dane osobowe (data i miejsce urodzenia, adres, telefon, e-mail, miejsce pracy, stanowisko, wykształcenie (w załączeniu kopia dyplomu ukończenia szkoły – uczelni, w przypadku uczniów i studentów prosimy o załączenie opinii pedagoga),
3. uprawiana dziedzina sztuki,
4. życiorys i dorobek artystyczny (wystawy, nagrody, publikacje z podaniem objętości, koncerty, nagrania itp.),
5. program i harmonogram pracy (zamierzeń twórczych podczas pobierania stypendium, opis celu, któremu ma służyć stypendium, charakterystyka, termin realizacji przedsięwzięcia, przewidywane koszty wykonania i opis dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej,
6. dokumentację np. katalogi wystaw indywidualnych (z katalogów zbiorowych jedynie kolorowe kopie stron artysty), reprodukcje prac, recenzje, opinie, kserokopie wybranych utworów itp. Dokumentacja może zawierać maksymalnie 20 stron przykładów twórczości artystycznej z ostatniego okresu,
7. przyznane do tej pory stypendia (rodzaj, rok),
8. wnioski muszą zawierać informacje prawdziwe; wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane,

Informacje pochodzą ze strony http://wrota.warmia.mazury.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kultury i Edukacji
Al. J. Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn