Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Pokaż się – program stypendialny dla aktywnych społecznie

organizator:

Organizacja Niesłyszących, Słabosłyszących Internatów - ONSI

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.11.2010

Pokaż się – program stypendialny dla aktywnych społecznie

ONSI ogłasza dla Ciebie Konkurs Stypendialny. Mogą w nim wziąć udział obecni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich o ile nie ukończyli 26 lat.

Jeśli robisz coś dobrego i pożytecznego na rzecz innych, jesteś wolontariuszem lub aktywnie uczestniczysz w pracach samorządu szkolnego/studenckiego albo może masz osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne to POCHWAL SIĘ – POKAŻ SIĘ i złóż wniosek w Konkursie Stypendialnym ONSI.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i studentów z wadą słuchu. Zwycięzcy konkursu otrzymają 1000 zł. Do rozdania jest 9 stypendiów. Wyniki Konkursu zostana ogloszone ok. 15 grudnia 2010 roku.

Bardzo ważne jest udokumentowanie Twojej działalności społecznej czy wolontariatu lub osiągnięć naukowych/sportowych/artystycznych. Tylko w ten sposób organizatorzy mogą sprawdzić Twoje osiągnięcia.

Organizatorzy proszą, aby do wniosku dołączyć np. kopie zaświadczeń o udziale w konkursach i zajętych miejscach lub zaświadczenia o wykonanej pracy społecznej. Może to być zaświadczenie tzw. list polecający od Dyrektora Szkoły lub Wychowawcy lub innej organizacji pozarządowej czy samorządowej gdzie pomagałeś.

Pod uwagę organizatorzy biorą wszystkie konkursy te szkolne i pozaszkolne, jak również nie organizowane przez szkołę np. zawody sportowe, deaflympic, wystawy, konkursy plastyczne, fotograficzne, graficzne.

UWAGA! Rozpatrywane są tylko osiągnięcia, które miały miejsce od 1 września 2008 r do 31 sierpnia 2010 r tj. za dwa ostatnie lata nauki. Inne nie będą oceniane.

Wypełniony wniosek powinien być złożony w jednym egzemplarzu wydrukowanym i podpisanym przez Ciebie wraz z załącznikami. Należy go wysłać do nas w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2010 r. O dacie przyjęcia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Do wniosku oprócz dokumentacji Twoich osiągnięć proszę dołącz

 • zaświadczenie o średniej oceń (wzór w zakładce „Do pobrania”)
 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (symbol L) lub zaświadczenie od lekarza laryngologa lub otolaryngologa stwierdzające obustronny ubytek słuchu w stopniu znacznym lub głębokim (70dB lub więcej), orzeczenie od lekarza musi być wystawione w 2010 roku.

Jeśli masz jakieś pytania napisz na adres stypendia@onsi.pl

Potrzebujesz szybko uzyskac informację, możesz poprosiś kogoś by zadzwonił organizatorów, którzy udzielają informacji telefonicznej pod numerem 883 409 498 w dniach roboczych w godzinach od 12.00 do 15.00.

Konkurs Stypendialny „Pokaż się” dofinansowano ze środków Fuduszu Konkursu o tytuł Gwiazd Dobroczynności „Pozytywka” powołanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz tygodnik „Newsweek Polska”.

Informacje pochodzą ze strony www.pokaz-sie.onsi.pl

Kontakt

Organizacja Niesłyszących, Słabosłyszących Internatów - ONSI
.
.

stypendia@onsi.pl
www.pokaz-sie.onsi.pl