Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe61
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Podróżuj z Koziołkiem Matołkiem – V edycja konkursu

organizator:

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.01.2011

Podróżuj z Koziołkiem Matołkiem – V edycja konkursu

Celem konkursu jest:
a. Pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży,
b. zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie twórczego myślenia u dzieci i młodzieży,
c. promocja kultury greckiej zwłaszcza literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Tematem konkursu jest Grecja. Zadaniem uczestników jest przedstawienie w formie komiksu, podróży Koziołka Matołka po Grecji.

Uczestnikami konkursu mogą byd dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

Prace konkursowe można zgłaszad indywidualnie lub grupowo.

Komiks należy przesład w formie papierowej.

Komiks nie może przekraczad 10 jednostronnych kartek, format A4

Komiks wraz z kartą zgłoszenia oraz potwierdzenie dokonania opłaty za udział w konkursie należy przesład na adres Organizatora do 7 stycznia 2011 roku.

Jury, powołane przez Organizatora konkursu, dokona oceny przesłanych prac konkursowych stosując następujące kryteria (max 20 punktów):
a. technika i walory estetyczne – max 9 pkt.;
b. atrakcyjnośd fabuły (scenariusz) – max 7 pkt.;
c. odniesienie do dziedzictwa kulturowego Grecji – max 4 pkt.

Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł/ os.

Informacje pochodzą ze strony www.pacanow.pl

Kontakt

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
ul. Kornela Makuszyoskiego 1
28-133 Pacanów
tel. (41) 37 65 088
konkurs@pacanow.eu
www.pacanow.pl