Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci16
 • absolwenci13
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe21
 • inne3
 • sportowe5
 • socjalne5
 • artystyczne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd17
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Podkarpackie – wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 23.10.2020

Podkarpackie – wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych

Od 1 sierpnia 2020 roku Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

Uchwałą Nr XXIV/409/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2020/2021.

W porównaniu do lat poprzednich w zasadach przyznawania wsparcia nastąpiły m.in. niżej wymienione zmiany:

 • o stypendium może się starać uczeń/uczennica pobierający/ca naukę na terenie województwa podkarpackiego, bez względu na miejsce zamieszkania,
 • obowiązujące kryterium dochodowe: 1 685 zł/osobę w rodzinie (natomiast w przypadku, gdy w rodzinie ucznia/uczennicy jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dochód na jednego członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1 910 zł),
 • kryterium dotyczące egzaminu ósmoklasisty: (co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego) – dotyczy tylko uczniów klas I szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne. Uczniowie klas II i III liceum nie muszą tego warunku spełniać,
 • kryterium: inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych – dotyczy roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020.

Zgodnie z decyzją Zarządu nabór wniosków o przyznanie stypendium zakończy się 23 października 2020 r.

Wniosek (wersja papierowa, opatrzona wszystkimi wymaganymi podpisami) wraz z załącznikami można składać w terminie prowadzenia naboru:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od 7:30 do 18:00, wtorek – piątek od 7:30 – 15:30 – decyduje data stempla Kancelarii Ogólnej,
 • listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.), wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów – decyduje data nadania przesyłki.

Informacje pochodzą ze strony: podkarpackie.edu.pl

Zobaczcie inne stypendia krajowe dla uczniów

Kontakt

Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 743 30 57
dek@podkarpackie.pl
podkarpackie.edu.pl