Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci47
 • absolwenci17
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe27
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • naukowe17
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd38
ARCHIWUM
Wróć do listy

Piaseczno – stypendia sportowe 2020/2021

organizator:

Urząd MiG Piaseczno

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.12.2020

Piaseczno – stypendia sportowe 2020/2021

Ruszył nabór wniosków na stypendia sportowe 2020/2021 miasta Piaseczno. Wnioski można składać do sekretariatu GOSiR Piaseczno do 31 grudnia 2020 roku.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który:

 • jest na stałe mieszkańcem gminy Piaseczno (wraz z wnioskiem składa oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w US w Piasecznie),
 • nie jest (lub jego rodzice, w przypadku zawodnika niepełnoletniego) mieszkańcem gminy Piaseczno ale rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w US w Piasecznie i tutaj deklaruje miejsce zamieszkania,
 • nie jest reprezentantem tej samej dyscypliny w innej gminie lub mieście,
 • uprawia daną dyscyplinę sportu na podstawie licencji lub bez( jeśli przyjęte w danym związku sportowym zasady dopuszczają taką formę),
 • posiada status amatora,
 • do dnia 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek, ma ukończone 13 lat, ale nie przekroczył 25 roku życia,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

Lista dokumentów niezbędnych do rozpatrzenie wniosku stypendialnego:

 • wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wyniki sportowe,
 • uzasadnienie wniosku,
 • oświadczenie zawodnika / opiekuna prawnego,
 • dane do zeznania podatkowego,
 • oświadczenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osoby pobierającej stypendium sportowe,
 • potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych wydanych przez właściwy związek sportowy,
 • opinia stowarzyszenia o wywiązywaniu się zawodnika z obowiązków statutowych,
 • zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza MiG Piaseczno o okolicznościach skutkujących pozbawienia stypendium,
 • oświadczenie zawodnika o nie reprezentowaniu innego stowarzyszenia w tej samej dyscyplinie,
  program szkolenia stypendysty.

Informacje o wysokości stypendiów i dodatkowych dokumentach znajdują się w osobnej Uchwale , dostępnej na stronie internetowej Organizatora.

Wnioski należy składać w sekretariacie siedziby głównej GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 do 31.12. 2020r. do godz. 12.00. W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Katarzyna Kondraciuk tel. 22 716 80 01 wew.11 lub 660-057-999.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: piaseczno.eu

A w naszej bazie codziennie pojawiają się nowe, ciekawe oferty stypendialne!

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Tadeusza Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
tel. 22 701 75 00
urzad@piaseczno.eu
www.piaseczno.eu