Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

PhDo w Stoczni – Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.10.2013

PhDo w Stoczni – Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”  ma na celu zachęcenie wyróżniających się studentów do kontynuowania nauki na poziomie III stopnia, wzbogacania wiedzy oraz aktywnego uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia naukowców.

Stypendyści Programu będą mieli okazję pogłębiać swoje zainteresowania naukowe w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, w której będą uczestniczyli w realizacji projektu badawczego wybranego z listy projektów/tematów badawczych opublikowanych przez „Stocznię”. Stypendium ma charakter naukowo-praktyczny i jest niepowtarzalną szansą na wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze i projektowe.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”  adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają następujące kryteria:
• zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej lub w Polskiej Akademii Nauk,
• będą studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
• uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów, nie niższą niż 4.0,
• otrzymali pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego,
• zadeklarują współpracę naukowo-badawczą, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, w ramach realizacji projektu badawczego wybranego z listy projektów/tematów badawczych opublikowanych przez „Stocznię”.

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie.
Roczne stypendium naukowe w Programie wynosi 18.000 zł. Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Wnioski o stypendium w ww. Programie, należy składać on-line. Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin składania wniosków on-line upływa 4 października 2013 r. o godzinie 16:00. Złożony w systemie wniosek, należy wydrukować i wraz z odpowiednimi załącznikami, przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź), w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie Programu Stypendiów Pomostowych www.stypendia-pomostowe.pl

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź


www.stypendia-pomostowe.pl