Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne16
 • artystyczne34
 • sportowe28
 • socjalne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

PhDo w Stoczni – Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.10.2013

PhDo w Stoczni – Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”  ma na celu zachęcenie wyróżniających się studentów do kontynuowania nauki na poziomie III stopnia, wzbogacania wiedzy oraz aktywnego uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia naukowców.

Stypendyści Programu będą mieli okazję pogłębiać swoje zainteresowania naukowe w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, w której będą uczestniczyli w realizacji projektu badawczego wybranego z listy projektów/tematów badawczych opublikowanych przez „Stocznię”. Stypendium ma charakter naukowo-praktyczny i jest niepowtarzalną szansą na wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze i projektowe.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”  adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają następujące kryteria:
• zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej lub w Polskiej Akademii Nauk,
• będą studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
• uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów, nie niższą niż 4.0,
• otrzymali pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego,
• zadeklarują współpracę naukowo-badawczą, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, w ramach realizacji projektu badawczego wybranego z listy projektów/tematów badawczych opublikowanych przez „Stocznię”.

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie.
Roczne stypendium naukowe w Programie wynosi 18.000 zł. Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Wnioski o stypendium w ww. Programie, należy składać on-line. Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin składania wniosków on-line upływa 4 października 2013 r. o godzinie 16:00. Złożony w systemie wniosek, należy wydrukować i wraz z odpowiednimi załącznikami, przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź), w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie Programu Stypendiów Pomostowych www.stypendia-pomostowe.pl

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź


www.stypendia-pomostowe.pl