Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie88
 • studenci43
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe115
 • inne12
 • socjalne19
 • sportowe35
 • artystyczne48
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie42
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie7
 • opolskie1
 • podkarpackie6
 • podlaskie1
 • pomorskie11
 • śląskie17
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie12
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa3
 • firma9
 • instytucja rządowa8
 • samorząd81
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Pawłowice – stypendia dla uczniów

organizator:

Urząd Gminy Pawłowice

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.07.2022

Pawłowice – stypendia dla uczniów

Warunki udzielania stypendium dla uczniów pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice bez względu na miejsce zamieszkania.

Stypendium jest udzielane uczniowi, który w danym roku szkolnym zdobył indywidualnie co najmniej jedno osiągnięcie takie jak:

 • tytuł laureata lub finalisty konkursów, olimpiad i turniejów zwalniających z egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego lub zawodowego albo zajął miejsca I- III;
 • tytuł laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty albo zajął miejsca I-III;
 • uzyskał ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty średni wynik procentowy co najmniej 90% punktów;
 • zajął I,II,III miejsce w konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej lub pod jego patronatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 • zajął I, II, III miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

O stypendium może wnioskować pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny ucznia. Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o stypendium są wniosek i dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków;

Dokumenty należy składać w terminie do 31 lipca w Urzędzie Gminy Pawłowice w punkcie podawczym lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice;

Wnioski rozpatrywane są do 14 sierpnia.

Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo do 31 sierpnia w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego lub w inny sposób.

Informacje pochodzą ze strony: www.oswiata.pawlowice.pl

Inne stypendia dla uczniów można znaleźć na stronie MojeStypendium.pl.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 65
43-250 Pawłowice
tel. 32 4756 300
gmina@pawlowice.pl
www.pawlowice.pl