Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci79
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne35
 • socjalne13
 • sportowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Pawłowice – stypendia dla uczniów 2023

organizator:

Urząd Gminy Pawłowice

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.07.2023

Pawłowice – stypendia dla uczniów 2023

Warunki udzielania stypendium dla uczniów pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice bez względu na miejsce zamieszkania.

Stypendium jest udzielane uczniowi, który w danym roku szkolnym zdobył indywidualnie co najmniej jedno osiągnięcie takie jak:

 • tytuł laureata lub finalisty konkursów, olimpiad i turniejów zwalniających z egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego lub zawodowego albo zajął miejsca I- III;
 • tytuł laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty albo zajął miejsca I-III;
 • uzyskał ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty średni wynik procentowy co najmniej 90% punktów;
 • zajął I,II,III miejsce w konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej lub pod jego patronatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 • zajął I, II, III miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

O stypendium może wnioskować pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny ucznia. Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o stypendium są wniosek i dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków;

Dokumenty należy składać w terminie do 31 lipca w Urzędzie Gminy Pawłowice w punkcie podawczym lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice;

Wnioski rozpatrywane są do 14 sierpnia.

Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo do 31 sierpnia w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego lub w inny sposób.

Informacje pochodzą ze strony: www.oswiata.pawlowice.pl

Inne stypendia dla uczniów można znaleźć na stronie MojeStypendium.pl.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 65
43-250 Pawłowice
tel. 32 4756 300
gmina@pawlowice.pl
www.pawlowice.pl