Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

„Pasjonaci Edukacji” – stypendia Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, 2 edycja

organizator:

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2021

„Pasjonaci Edukacji” – stypendia Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, 2 edycja

Pasjonaci Edukacji to autorski program stypendialny Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju przygotowany z myślą o przyszłych nauczycielach oraz edukatorach. Organizatorzy poprzez program chcą wspierać młodych zdolnych studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z nauczaniem dzieci i młodzieży, ale znajdują się w trudniejszej sytuacji materialnej. Program ma ich wesprzeć w realizacji planów! Obecnie trwa już druga edycja. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października!

Stypendia otrzymają studenci uczelni publicznych i niepublicznych, którzy przyślą swoje zgłoszenia i spełniają warunki przystąpienia do Programu. Każdy stypendysta programu otrzyma 3800 zł na pokrycie kosztów związanych z rozwojem swoich kompetencji zawodowych oraz możliwość udziału w warsztatach kompetencyjnych organizowanych przez doświadczonych edukatorów Centralnego Domu Technologii. Celem warsztatów jest doskonalenie warsztatu pedagogów i wzmocnienie w uczestnikach pewności wybranej ścieżki zawodowej.

Udział w Programie Stypendialnym mogą wziąć osoby, które:

 • posiadają status studenta studiów dziennych (stacjonarnych) I lub II stopnia uczelni publicznych i prywatnych;
 • ukończyły pierwszy rok studiów I stopnia uczelni publicznych i prywatnych;
 • planują związać swoją karierę z zawodem nauczyciela – studiują kierunek przygotowujący do pracy w zawodzie nauczyciela lub wybrali specjalizację nauczycielską;
 • uzyskały średnią ocen wyników w nauce w roku akademickim 2020/21 nie niższą niż 4.50;
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – ich średnio miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekroczył 2200 zł netto w roku podatkowym 2020.

Na wsparcie mogą liczyć studenci kierunków humanistycznych i ścisłych wyższych szkół publicznych oraz prywatnych, w ramach których odbywa się kształcenie pedagogiczne.

Aby zgłosić się do Programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wszystkie informacje o Programie Pasjonaci Edukacji znajdują się na stronie Pasjonaci Edukacji – Fundacja PFR.

Informacje pochodzą ze strony: fundacjapfr.pl

Jeśli szukacie innych stypendiów naukowych, to zajrzyjcie do naszej bazy.

Kontakt

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel. 22 703 43 00
fundacja@pfr.pl
fundacjapfr.pl