Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
 • inne8
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ożarów Mazowiecki – stypendia sportowe 2019

organizator:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.10.2019

Ożarów Mazowiecki – stypendia sportowe 2019

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za 2019 rok dla młodych ożarowskich sportowców uzyskujących wysokie wyniki sportowe.

Termin składania wniosków upływa 30 października 2019 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opisanych “Wniosek o stypendium sportowe” w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki (w przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do Urzędu).

Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie  ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr 506/10 z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe.

Stypendium może zostać przyznane osobie fizycznej do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, zamieszkałej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, zrzeszonej lub niezrzeszonej w klubie sportowym lub zamieszkałej poza terenem Gminy, będącej uczniem szkoły na terenie Gminy oraz zrzeszonym w klubie działającym na terenie Gminy – pod warunkiem nie pobierania stypendium sportowego w gminie, której jest mieszkańcem. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych określa Regulamin będący Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego wystąpić może zawodnik lub klub sportowy, w którym zawodnik jest zrzeszony. Wzór wniosku stanowi  Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium sportowego można również otrzymać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Do wniosku należy załączyć podpisaną Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, która wraz z wnioskiem stanowi załącznik do Zarządzenia.

W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych – Panem Tomaszem Tymoftyjewiczem – tel. 22 731 32 29 lub e-mail: t.tymoftyjewicz@ozarow-mazowiecki.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.ozarow-mazowiecki.pl.

Zobacz też inne oferty stypendiów sportowych!

Kontakt

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 731 32 29
t.tymoftyjewicz@ozarow-mazowiecki.pl
ozarow-mazowiecki.pl