Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie54
 • studenci50
 • absolwenci12
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne2
 • sportowe24
 • artystyczne30
 • socjalne9
 • muzyczne13
 • naukowe72
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • lubuskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie9
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa7
 • samorząd59
ARCHIWUM
Wróć do listy

Oświęcim: stypendia dla studentów medycyny

organizator:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 14.09.2018
termin rozstrzygnięcia: 28.09.2018
wartość stypendium: 2000 zł miesięcznie

Oświęcim: stypendia dla studentów medycyny

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w dniu 27 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Pomoc materialna może być przyznana studentowi od III roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:
1). jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim,
2). nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
3). nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie na który ubiega się o przyznanie stypendium.
4). zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu niezwłocznie po zakończeniu kształcenia i uzyskaniu tytułu specjalisty.
Powyższy zapis nie wyklucza możliwości odbycia stażu podyplomowego oraz specjalizacji w ZOZ w Oświęcimiu w przypadku wolnych miejsc.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student.

Do wniosku należy dołączyć:
1). zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
2). zaświadczenie z uczelni o średniej arytmetycznej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
3). oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz nie powtarza roku.

Wniosek na druku określonym w załączniku do ogłoszenia o naborze wniosków należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 14 września 2018 roku.

O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 28 września 2018 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.powiat.oswiecim.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Stanisława Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
tel. 33 844 97 05

www.powiat.oswiecim.pl

Dokumenty

do pobrania