Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci15
 • doktoranci8
 • naukowcy6
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe36
 • sportowe15
 • socjalne8
 • inne5
 • artystyczne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie7
 • mazowieckie3
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd22
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Oświęcim: stypendia dla studentów medycyny

organizator:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 14.09.2018
termin rozstrzygnięcia: 28.09.2018
wartość stypendium: 2000 zł miesięcznie

Oświęcim: stypendia dla studentów medycyny

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w dniu 27 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Pomoc materialna może być przyznana studentowi od III roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:
1). jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim,
2). nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
3). nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie na który ubiega się o przyznanie stypendium.
4). zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu niezwłocznie po zakończeniu kształcenia i uzyskaniu tytułu specjalisty.
Powyższy zapis nie wyklucza możliwości odbycia stażu podyplomowego oraz specjalizacji w ZOZ w Oświęcimiu w przypadku wolnych miejsc.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student.

Do wniosku należy dołączyć:
1). zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
2). zaświadczenie z uczelni o średniej arytmetycznej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
3). oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz nie powtarza roku.

Wniosek na druku określonym w załączniku do ogłoszenia o naborze wniosków należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 14 września 2018 roku.

O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 28 września 2018 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.powiat.oswiecim.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Stanisława Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
tel. 33 844 97 05

www.powiat.oswiecim.pl

Dokumenty

do pobrania