Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ostrołęka – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Miasta Ostrołęki

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.01.2021

Ostrołęka – stypendia sportowe

Urząd Miasta Ostrołęki zaprasza do składania wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe na 2021 rok, które zgodnie z przyjętą w zeszłym roku przez Radę Miasta uchwałą należy złożyć do 31 stycznia br.

Stypendium może być przyznane za wyniki sportowe osiągnięte w poprzednim roku kalendarzowym osobie spełniającej łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem Ostrołęki lub reprezentuje klub mający siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki,
 2. uzyskała I klasę sportową, klasę mistrzowską lub klasę mistrzowską międzynarodową lub osiąga wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym na arenie krajowej lub międzynarodowej.

Okresowe stypendia sportowe mogą być przyznawane za osiągnięcia w następujących dyscyplinach: aikido, badminton, bowling, boks, boks tajski, cheerleading, gimnastyka, ju jitsu, karate, kolarstwo, kickboxing, koszykówka, kulturystyka, lekkoatletyka, mieszane sztuki walki, piłka ręczna, piłka nożna, pływanie, podnoszenie ciężarów, ratownictwo wodne, siatkówka, siatkówka plażowa, szachy, taniec, tenis stołowy, tenis ziemny.

Uprawnionymi do składania wniosków są:   

 1. kluby sportowe mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki,
 2. inne organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się działalnością sportową i upowszechnianiem kultury fizycznej oraz mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki,
 3. szkoły oraz placówki oświatowe mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki.

Wniosek powinien zawierać:    

 1.  dane kandydata do stypendium (imię i nazwisko, data urodzenia, aktualny adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu; w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego wraz z numerem telefonu),
 2. numer rachunku bankowego, na który należy przelać przyznaną kwotę w razie otrzymania stypendium, nagrody bądź wyróżnienia,
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych; w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny,
 4. dane wnioskodawcy (nazwa, adres, numer KRS lub z innej ewidencji – jeśli dotyczy, adres e-mail, numer telefonu),
 5. informacje o osiągnięciach, za które stypendium, nagroda bądź wyróżnienie ma być przyznane,
 6. dotychczasowy życiorys sportowy kandydata i informacje o jego osiągnięciach i nagrodach z lat poprzednich,
 7. planowane przyszłe działania kandydata z zakresu działalności sportowej,
 8.  uzasadnienie wniosku uwzględniające charakter i rangę osiągnięć kandydata,
 9. podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną przez kandydata do stypendium Klauzulę Informacyjną Urzędu Miasta Ostrołęki w sprawie administrowania danymi osobowymi oraz dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, w tym w szczególności kserokopie dyplomów, zdjęcia medali, dokumentację fotograficzną zawodów, a także zaświadczenie ze związku sportowego o uzyskaniu klasy sportowej przez kandydata do stypendium (jeśli taką uzyskano).

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych wnioskach wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Nadzwyczajne osiągnięcia sportowe mogą być również dodatkowo uhonorowane nagrodą w postaci pieniężnej lub wyróżnieniem w formie rzeczowej. Wniosek o takie uznanie może zostać złożony na podanych wyżej zasadach, zamiast wniosku o stypendium lub łącznie z nim. Ilość przyznanych okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w danym roku jest zależna od ilości zgłoszeń, zaprezentowanych osiągnięć i przeznaczonych na ten cel środków finansowych w uchwale budżetowej Miasta Ostrołęki na dany rok.

Informacje pochodzą ze strony: www.ostroleka.pl

Na naszej stronie szukajcie też innych stypendiów sportowych.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki
pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka
tel. 29 764 68 11
um@um.ostroleka.pl
www.ostroleka.pl