Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Olimpiada Medialna – do wygrania indeks na studia w SWPS

organizator:

Fundacja Nowe Media

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.02.2012

Olimpiada Medialna – do wygrania indeks na studia w SWPS

Fundacja Nowe Media ogłosiła rejestracje uczestników do Olimpiady Medialnej.

Warunki uczestnictwa:

 • olimpiada przeznaczona jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości) w całej Polsce.

Rejestracja:
W terminie od 15 listopada 2011 do 20 lutego 2012 w serwisie internetowym Olimpiady pod adresem: www.olimpiada-medialna.edu.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza.

Po przeprowadzeniu autoryzacji aplikant zyskuje miano uczestnika, wraz z indywidualnym numerem uczestnictwa, otrzymując pod swoim kontaktowym adresem e-mail informację o powodzeniu rejestracji.

Przebieg:

 • Pierwszy stopień

Test wiedzy o mediach i komunikacji, prowadzony w sali komputerowej w poszczególnych szkołach za pośrednictwem SO, odbywający się w jednym czasie, w każdej zgłoszonej wcześniej szkole, w dwóch kategoriach (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) po maks. 45 pytań dla każdej kategorii – w marcu 2012 roku.

 • Drugi stopień

Test wiedzy o mediach i komunikacji, prowadzony w sali komputerowej w poszczególnych szkołach za pośrednictwem SO, odbywający się w jednym czasie, w każdej zgłoszonej wcześniej szkole, w dwóch kategoriach (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) po maks. 40 pytań dla każdej kategorii (w obu kategoriach zostanie wyłonionych do 75 finalistów w proporcji 1:2  gimnazja: licea) – w kwietniu 2012 roku.

 • Trzeci stopień

W pierwszej fazie finaliści przygotują  pracę na jeden z dostępnych tematów, na co będą mieli co najmniej 14 dni. Tematy i formaty prac zostaną udostępnione finalistom w chwili poinformowania ich o zakwalifikowaniu do finału.
Finał Olimpiady to dwudniowe spotkanie w SWPS, połączone z wykonaniem kilku zadań, w tym zadań wymagających współdziałania w grupie. Finaliści zostaną poddani testowi kompetencji z zakresu mediów, komunikacji, praw autorskich, sztuki prezentacji i debaty publicznej. Laureatami zostanie 15 uczestników (5 z gimnazjów i 10 ze szkół ponadgimnazjalnych), którzy zgromadzą największą liczbę punktów po zsumowaniu punktacji ze wszystkich etapów.

Nagrodami w olimpiadzie są: indeks na studia w SWPS i roczne czesne, albo laptop, tablet, smartfon, aparat cyfrowy.

Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.olimpiada-medialna.edu.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.olimpiada-medialna.edu.pl.

Kontakt

Fundacja Nowe Media
ul. Puławska 39/30
02-508 Warszawa
tel. 22 380 61 10
olimpiada-medialna@nowemedia.info
www.olimpiada-medialna.edu.pl