Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • socjalne4
 • sportowe16
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski Program Stypendialny USKI dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

organizator:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 31.10.2011

Ogólnopolski Program Stypendialny USKI dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Ogólnopolski Program Stypendialny USKI dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012

Postanowienia regulaminu:
1. Program przeznaczony jest dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Szkoły mogą w nim uczestniczyd poprzez zgłoszenie uczniów.
2. Stypendium jest przyznawane uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub gdy uczeo zasłużył się czymś szczególnym dla swojego Regionu (np. wybitny sportowiec, społecznik, talent artystyczny, programista).
3. Celem programu jest wspieranie najlepszych uczniów, kształtowanie aktywnej postawy społecznej młodzieży, rozwijanie jej zainteresowao, inspirowanie do działao poprzez popularyzowanie pozytywnych wzorców zachowao.
4. Organizatorem programu jest Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Sp. z o.o. 31-444 Kraków, ul. Ładna 2.
5. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku na okres 5 miesięcy (tj. na I i II semestr szkolny) w wysokości 150, 00 PLN miesięcznie (słownie: sto pięddziesiąt złotych).
6. Stypendia dla uczniów będą przelewane na konto szkoły lun opiekuna prawnego w terminie do 30 dni po głoszeniu wyników na stronach internetowych szkoły z dopiskiem w tytule: stypendium, imię i nazwisko ucznia oraz za jaki okres/ natomiast szkoła zobowiązuje się do przekazania stypendium laureatowi.
7. Kandydata do stypendium zgłasza Dyrekcja zaproszonej szkoły na podstawie wypełnionego wniosku (załącznik 1 z dołączonym załącznikiem 2 oraz pozostałymi wymaganymi dokumentami). Każda szkoła może zgłosid do sześciu kandydatów (trzech kandydatów na semestr) spośród swoich uczniów. Zgłoszenia należy przesyład na adres zależny powiatu, lub województwa według wykazu:

 • województwo wielkopolskie – wszystkie powiaty
 • województwo lubuskie – wszystkie powiaty
 • województwo zachodniopomorskie – powiaty: Szczecin, Świnoujście, Police, Kamieo Pomorski, Stargard Szczecioski, Gryfino, Myślibórz, Choszczno, Goleniów, Pyrzyce

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Okręgowy Ośrodek w Poznaniu
ul. Kwiatowa 14, 61-881 Poznao
***

 • województwo mazowieckie – powiaty: Żuromin, Mława, Ciechanów, Sierpc, Płoosk, Płock, Sochaczew, Gostynin
 • województwo łódzkie – powiaty: Kutno, Łowicz, Łęczyca, Poddębice, Zgierz, Pabianice, Łask, Zduoska Wola, Sieradz, Wieruszów, Wieluo, Łódź-Bałuty, Łódź-Śródmieście, Łódź-Polesie

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Okręgowy Ośrodek w Łodzi
ul. Senatorska 21, 93-192 Łódź
***

 • województwo mazowieckie – powiaty: Przysucha, Szydłowiec, Lipsko, Zwoleo, Radom, Kozienice, Białobrzegi, Grójec, Garwolin, Grodzisk Mazowiecki, Węgrów, Piaseczno, Otwock, Pruszków, Miosk Mazowiecki, Warszawa Wschodnia.
 • województwo świętokrzyskie – wszystkie powiaty

Przedstawicielstwo Regionalne USKI Janusz Krawczyoski
ul. Książęca 1, 26-065 Piekoszów
***

 • województwo mazowieckie – powiaty: Pułtusk, Wyszków, Legionowo, Wołomin, Żyrardów, Warszawa Zachodnia
 • województwo łódzkie – powiaty: Skierniewice, Brzeziny, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Pajęczno, Radomsko, Łódzki-Wschodni, Łódź-Górna, Łódź-Retkinia, Łódź-Widzew

Przedstawicielstwo Regionalne USKI Jolanta Burchardt
ul. Wrześnieoska 81, 91-043 Łódź
***

 • województwo kujawsko-pomorskie – wszystkie powiaty
 • województwo zachodniopomorskie – powiaty: Sławno, Koszalin, Białogród, Kołobrzeg, Gryfice, Łobez, Świdwin, Szczecinek, Drawsko Pomorskie, Wałcz

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Okręgowy Ośrodek w Bydgoszczy
ul. Ugory 3 lok. 64, 85-132 Bydgoszcz
***
Aplikacje z powiatów i województw wyżej niewymienionych:
Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego
ul. Ładna 2, 31-444 Kraków

Termin zgłaszania uczestników do programu w roku szkolnym 2011/2012:
– I semestr – od dnia: 01 września 2011 do dnia: 31 października 2011
– II semestr – do dnia: 01 stycznia 2012 do dnia: 31 marca 2012
(decyduje data stempla pocztowego).

8. Zgłoszenie uczniów z ostatniej klasy danej szkoły może dotyczyd tylko pierwszego semestru tj. na okres od września 2011 do stycznia 2012.
9. Wybór laureatów odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie szkoła ucznia typuje uczniów i przesyła wnioski razem z opisem i uzasadnieniem do USKI. W drugim etapie Kapituła Wewnętrzna powołana przez organizatora, wyłoni listę osób nominowanych.
10. Na kandydatów można również głosowad na stronie internetowej USKI. Oddane głosy będą dodatkowo punktowane przy przyznawaniu stypendium.
11. Kapitułę Zewnętrzną tworzą dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zgłoszą ucznia do programu stypendialnego oraz osoby imiennie zaproszone przez organizatora. Zgłaszanie deklaracji uczestnictwa w Kapitule jest jednoznaczne z czynnym udziałem w głosowaniu.
12. O wynikach poinformowani zostaną laureaci oraz wszystkie szkoły w nim uczestniczące.
13. W celu przeprowadzenia programu organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy kandydatów i laureatów ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz województwem zamieszkania jak również nazwy, adresu szkoły, imienia i nazwiska Dyrektora na stronie internetowej USKI.
Postanowienia szczegółowe
14. Stypendium może byd udzielone uczniowi tylko raz na okres 5 miesięcy w czasie trwania nauki w szkole danego typu.
15. Ilośd oddanych głosów za pośrednictwem strony USKI będzie decydowała o wyborze kandydata jedynie w przypadku uzyskania podobnej oceny przyznawanej przez Kapitułę Wewnętrzna i Zewnętrzną.
16. Listy kandydatów przesyłanych do organizatora przez szkoły winny byd sporządzone na załączniku 1 i przesłane w jednej kopercie razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami z niniejszego regulaminu oraz zawierad:
I. Załącznik 1
a) określenie szkoły występującej z wnioskiem o przyznanie stypendium
b) dane adresowe kandydata ubiegającego się o stypendium oraz prezentację jego osiągnięd)
c) załączone dokumenty potwierdzające spełnienie jednego z kryteriów, o których mowa w §1 pkt. 2;
II. Załącznik 2
a) dokładne dane osobowe wypełnione przez ucznia lub prawnego opiekuna w przypadku gdy uczeo jest niepełnoletni
b) aktualna fotografia ucznia, format legitymacyjny
c) podpisana zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic lub prawny opiekun)
III. wypełniony PIT 8-C
17. Rozpoczęcie i termin głosowania na kandydatów za pośrednictwem strony www.uski.edu.pl będzie podane na stronie internetowej USKI.
18. O stypendium nie mogą ubiegad się osoby lub rodziny osób będących pracownikami lub współpracownikami organizatora.
19. Szkoły biorące udział w programie stypendialnym zobligowane są do umieszczenia informacji o kandydatach na własnej stronie internetowej oraz do wzięcia czynnego udziału w głosowaniu Kapituły Zewnętrznej.
20. Zebrane dane osobowe zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia niniejszego programu stypendialnego i innych działao marketingowych USKI.
21. Wnioski niekompletne (pkt. 16) lub niezgodne z zasadami niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
22. Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskad pod numerem telefonu: 12 418 87 50 od poniedziałku do piątku w godzinach; 10:00 do 17:00.
Do pobrania wymagane dokumenty (format PDF):
Załącznik 1 – Wniosek dla szkoły ucznia (wypełnia Dyrekcja szkoły)
Załącznik 2 – Dane osobowe ucznia (wypełnia uczeo lub prawny opiekun)
PIT 8C

Informacje pochodzą ze strony www.uski.edu.pl

Kontakt

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Sp. z o.o.
ul. Ładna 2
31-444 Kraków


www.uski.edu.pl