Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • socjalne7
 • artystyczne14
 • naukowe25
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie13
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nie zgubić talentu- program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.06.2011

Nie zgubić talentu- program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

„Nie zagubić talentu” jest programem wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zamieszkałej na terenie województwa podkarpackiego i uczącej się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych

Program obejmuje:
1.Stypendia dla uczniów uzdolnionych w jednej dziedzinie sztuki.
2.Nagrody pieniężne dla laureatów olimpiad, konkursów i turniejów o zasięgu ogólnopolskim bądź międzynarodowym oraz dla zdobywców pierwszych miejsc w olimpiadach,
konkursach i turniejach o zasięgu wojewódzkim.

Kryteria:
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia posiadającego szczególne osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki. Stypendium może być przyznane uczniowi, którego zainteresowania wykraczają poza szkolny program i który może poszczycić się znaczącymi i udokumentowanymi osiągnięciami artystycznymi.
Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwiać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (np.: konkursach, festiwalach, turniejach itp.).
Stypendium może być udzielone uczniowi, który udokumentuje uzyskane osiągnięcia.
Przy ocenie kandydata ubiegającego się o stypendium pod uwagę może być brana sytuacja rodzinna ucznia (np. rodzina niepełna – brak ojca, matki, obojga rodziców, rodzina wielodzietna, wychowywanie się w domu dziecka, ciężka, przewlekła choroba w rodzinie).
Uczniom otrzymującym stypendia, za te same osiągnięcia finansowane z innych źródeł, stypendium nie przysługuje.

Stypendia – z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub inny nauczyciel prowadzący, rodzice, opiekunowie prawni, uczeń pełnoletni. Wniosek o przyznanie stypendium winien być sporządzony na formularzu.

Stypendia– wnioski, wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 30 czerwca danego roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Nagrody pieniężne – wnioski, wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 15 września danego roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4 lub przesłać na adres korespondencyjny; Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem: Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

Informacje pochodzą ze strony www.wrota.podkarpackie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów


www.wrota.podkarpackie.pl