Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
 • inne8
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nie zgubić talentu- program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.06.2011

Nie zgubić talentu- program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

„Nie zagubić talentu” jest programem wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zamieszkałej na terenie województwa podkarpackiego i uczącej się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych

Program obejmuje:
1.Stypendia dla uczniów uzdolnionych w jednej dziedzinie sztuki.
2.Nagrody pieniężne dla laureatów olimpiad, konkursów i turniejów o zasięgu ogólnopolskim bądź międzynarodowym oraz dla zdobywców pierwszych miejsc w olimpiadach,
konkursach i turniejach o zasięgu wojewódzkim.

Kryteria:
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia posiadającego szczególne osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki. Stypendium może być przyznane uczniowi, którego zainteresowania wykraczają poza szkolny program i który może poszczycić się znaczącymi i udokumentowanymi osiągnięciami artystycznymi.
Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwiać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (np.: konkursach, festiwalach, turniejach itp.).
Stypendium może być udzielone uczniowi, który udokumentuje uzyskane osiągnięcia.
Przy ocenie kandydata ubiegającego się o stypendium pod uwagę może być brana sytuacja rodzinna ucznia (np. rodzina niepełna – brak ojca, matki, obojga rodziców, rodzina wielodzietna, wychowywanie się w domu dziecka, ciężka, przewlekła choroba w rodzinie).
Uczniom otrzymującym stypendia, za te same osiągnięcia finansowane z innych źródeł, stypendium nie przysługuje.

Stypendia – z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub inny nauczyciel prowadzący, rodzice, opiekunowie prawni, uczeń pełnoletni. Wniosek o przyznanie stypendium winien być sporządzony na formularzu.

Stypendia– wnioski, wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 30 czerwca danego roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Nagrody pieniężne – wnioski, wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 15 września danego roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4 lub przesłać na adres korespondencyjny; Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem: Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

Informacje pochodzą ze strony www.wrota.podkarpackie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów


www.wrota.podkarpackie.pl