Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci62
 • absolwenci22
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni51
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe40
 • inne4
 • artystyczne20
 • socjalne6
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie4
 • lubelskie8
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma3
 • instytucja rządowa4
 • samorząd55
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nidzica – Prymus Roku, Super Talent Roku, Talent Roku

organizator:

Urząd Miejski w Nidzicy

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.08.2021

Nidzica – Prymus Roku, Super Talent Roku, Talent Roku

Burmistrz Nidzicy zaprasza do składania wniosków o przyznanie tytułów Super Talent Roku i Talent Roku.

Program skierowany jest:

 • w przypadku Prymusów Roku do absolwentów gminnych szkół podstawowych,
 • w przypadku Super Talentów Roku i Talentów Roku do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Przyznanie wskazanych tytułów wiąże się z otrzymaniem jednorazowego stypendium motywacyjnego:

 •  1000 zł. dla ucznia otrzymującego tytuł Prymus Roku,
 • 800 zł. dla ucznia otrzymującego tytuł Super Talent Roku,
 • 350 zł. dla ucznia otrzymującego tytuł Talent Roku.

Z wnioskiem o przyznanie tytułu Prymus Roku może wystąpić tylko dyrektor szkoły.

Z wnioskami o przyznanie tytułów Super Talent Roku i Talent Roku mogą występować dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, trener, prezes klubu sportowego, do którego należy uczeń, rodzic lub opiekun prawny.

Wszystkie wnioski należy złożyć w terminie do 15 sierpnia w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy.

Do wniosków o przyznanie tytułów Super Talent Roku i Talent Roku należy dołączyć dokumenty (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia) potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem honorowego tytułu i stypendium. Liczba przyznanych stypendiów jest ograniczona wysokością zabezpieczonych w budżecie środków finansowych i jest uzależniona od uzyskanych osiągnięć.

Tytuł Prymus Roku mogą uzyskać absolwenci szkół podstawowych z terenu Gminy Nidzica z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, przy czym średnia ocen nie może być niższa niż 5,00.

Super Talent Roku i Talent Roku przyznawane są w 3 kategoriach:

 • naukowej,
 • sportowej,
 • artystycznej.

Tytułem Super Talent Roku w kategorii naukowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia w olimpiadach i konkursach:

 • na szczeblu wojewódzkim i uzyskał co najmniej status laureata,
 • na szczeblu ogólnopolskim i zajął co najmniej 6 miejsce poprzedzone awansem z niższego szczebla,
 • na szczeblu międzynarodowym i zajął co najmniej 10 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla.

Tytułem Super Talent Roku w kategorii sportowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia sportowe:

 • na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 3 miejsce,
 • na szczeblu ogólnopolskim i zajął co najmniej 6 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla,
 • na szczeblu międzynarodowym i zajął co najmniej 10 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla.

Tytułem Super Talent Roku w kategorii artystycznej (np. muzycznej, plastycznej, tanecznej) może zostać uhonorowany uczeń, który w konkursach, festiwalach zajął co najmniej 3 miejsce na szczeblu wojewódzkim.

Tytułem Talent Roku w kategorii naukowej można uhonorować ucznia, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia w olimpiadach i konkursach:

 • na szczeblu wojewódzkim i uzyskał co najmniej status finalisty,
 • na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzedzone awansem z niższego szczebla.

Tytułem Talent Roku w kategorii sportowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia sportowe:

 • na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 10 miejsce,
 • na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzedzone awansem z niższego szczebla.

Tytułem Talent Roku w kategorii artystycznej (np. muzycznej, plastycznej, tanecznej) może zostać uhonorowany uczeń, który w konkursach, festiwalach zajął co najmniej 10 miejsce na szczeblu wojewódzkim.

Informacje pochodzą ze strony: cuw.nidzica.pl

Jeśli interesują Was inne stypendia dla uczniów, możecie poszukać ich w naszej bazie.

Kontakt

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica
tel. 89 625 24 57
cuw@nidzica.pl
cuw.nidzica.pl