Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • inne15
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nidzica – Prymus Roku, Super Talent Roku, Talent Roku 2023

organizator:

Urząd Miejski w Nidzicy

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 30.08.2023

Nidzica – Prymus Roku, Super Talent Roku, Talent Roku 2023

Tytuł Prymus Roku:

 •  skierowany jest do absolwentów gminnych szkół podstawowych,
 • tytuł przysługuje za dwa różne osiągnięcia:

a) dla ucznia klasy ósmej, który uzyskał w szkole najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, przy czym średnia ocen nie może być niższa niż 5,40,

b) dla ucznia klasy ósmej, który uzyskał w szkole najwyższy wynik z egzaminu przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, przy czym wynik ten nie może być niższy niż 90 % punktów możliwych do uzyskania,

Jeżeli obydwa osiągnięcia w szkole uzyskał ten sam uczeń, tytuł jest przyznawany tylko raz.

 • z wnioskiem o przyznanie tytułu występuje dyrektor szkoły (pobierz wniosek),
 • przyznanie tytułu wiąże się z otrzymaniem jednorazowego stypendium motywacyjnego w wysokości 1.000 zł.

Tytuł Super Talent Roku:

 • skierowany jest do uczniów szkół podstawowych,
 • przyznawany jest w jednej z trzech kategorii:

– naukowej,

– sportowej,

– artystycznej;

 • z wnioskiem o przyznanie tytułu może wystąpić dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, trener, prezes klubu sportowego, do którego należy uczeń, rodzic lub opiekun prawny (pobierz wniosek),
 • do wniosku o przyznanie tytułu Super Talent Roku należy dołączyć dokumenty (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia) potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Tytułem Super Talent Roku w kategorii naukowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia w dowolnej dziedzinie nauki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:

 •  na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim i zajął co najmniej 4 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla,
 • na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 3 miejsce lub status laureata w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty na szczeblu wojewódzkim.

Tytułem Super Talent Roku w kategorii sportowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia sportowe:

 •  na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym i zajął co najmniej 4 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla lub w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportowy,
 • na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 3 miejsce.

Tytułem Super Talent Roku w kategorii artystycznej (np. muzycznej, plastycznej, tanecznej) mogą zostać uhonorowani uczniowie, którzy brali udział w konkursach i festiwalach oraz:

 • zajęli co najmniej 4 miejsce na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 • miejsce na szczeblu wojewódzkim.

Przy tej kategorii należy wykazać udział ucznia w konkursach i festiwalach, nie tylko tych, które zakończyły się sukcesem.

 • przyznanie tytułu wiąże się z otrzymaniem jednorazowego stypendium motywacyjnego w wysokości 800 zł.

Tytuł Talent Roku:

 •  skierowany jest do uczniów szkół podstawowych,
 • przyznawany jest w jednej z trzech kategorii:

– naukowej,

– sportowej,

– artystycznej;

 • z wnioskiem o przyznanie tytułu może wystąpić dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, trener, prezes klubu sportowego, do którego należy uczeń, rodzic lub opiekun prawny (pobierz wniosek),
 • do wniosku o przyznanie tytułu Talent Roku należy dołączyć dokumenty (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia) potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Tytułem Talent Roku w kategorii naukowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia w dowolnej dziedzinie nauki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:

 • na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim i zajął co najmniej 8 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla,
 • na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 6 miejsce lub status finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty na szczeblu wojewódzkim.

Tytułem Talent Roku w kategorii sportowej może zostać uhonorowany uczeń, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia sportowe:

 • na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym i zajął co najmniej 8 miejsce, poprzedzone awansem z niższego szczebla lub w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportowy,
 • na szczeblu wojewódzkim i zajął co najmniej 6 miejsce,

Tytułem Talent Roku w kategorii artystycznej (np. muzycznej, plastycznej, tanecznej) mogą zostać uhonorowani uczniowie, którzy brali udział w konkursach i festiwalach oraz:

 •  zajęli co najmniej 8 miejsce na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • zajęli co najmniej 6 miejsce na szczeblu wojewódzkim Przy tej kategorii należy wykazać udział ucznia w konkursach i festiwalach, nie tylko tych, które zakończyły się sukcesem.

przyznanie tytułu Talent Roku wiąże się z otrzymaniem jednorazowego stypendium motywacyjnego w wysokości 350 zł.

Ogólne informacje:

 1. Wszystkie wnioski należy składać do Burmistrza Nidzicy za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 w terminie do 30 sierpnia każdego roku szkolnego.
 2. We wniosku należy wskazać tytuł o przyznanie, którego występuje wnioskodawca i określić kategorie, przy czym w danym roku szkolnym uczeń może otrzymać tylko jednej tytuł Super Talent Roku lub Talent Roku
 3. Stypendia dla uczniów otrzymujących tytuł Prymus Roku i Super Talent Roku bądź tytuł Prymus Roku i Talent Roku są przyznawane niezależnie od siebie.
 4. Tytuł i stypendium przyznawane są za osiągnięcia i wyniki uzyskane przez ucznia w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.
 5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem honorowego tytułu i stypendium. Liczba przyznanych stypendiów jest ograniczona wysokością zabezpieczonych w budżecie środków finansowych i jest uzależniona od uzyskanych osiągnięć.
 6. Burmistrz Nidzicy rozpatruje wnioski o stypendium w terminie do 30 września danego roku kalendarzowego. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Nidzicy nie przysługują środki odwoławcze.

Informacje pochodzą ze strony: cuw.nidzica.pl

Jeśli interesują Was inne stypendia dla uczniów, możecie poszukać ich w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica
tel. 89 625 24 57
cuw@nidzica.pl
cuw.nidzica.pl