Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie38
 • studenci49
 • absolwenci18
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • naukowe17
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – Gliwice

organizator:

Wydział Edukacji UM w Gliwicach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.11.2009

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – Gliwice

Warunki aplikacji

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił nabór wniosków do projektu systemowego „NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.3 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim.
Termin nadsyłania wniosków upływa 30 listopada 2008 r. Szczegółowe warunki uzyskania stypendium i uczestnictwa w projekcie zawarte są
w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW zamieszczonym na stronie internetowej
http://www.um.gliwice.pl/pub/pliki/REGULAMIN_STYPENDIA_UNIJNE_20listopada_02008.pdf
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (pokój nr 232, tel. 0-32/238 54 51).
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM stanowi załącznik nr 1 do REGULAMINU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW. Dostępny będzie również od dnia 14 listopada 2008 roku
(piątek) w sekretariatach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych .

Informacji na temat stypendium unijnego udziela Bożena HARAZIM, ( Wydział Edukacji UM
w Gliwicach, II piętro, pokój nr 238, tel. 0-32/239 12 91)

 

sekretariat Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21 (pokój nr 232)
tel. 0-32/238 54 51

Bożena HARAZIM – Wydział Edukacji UM w Gliwicach
II piętro, pokój nr 238, tel. 0-32/239 12 91

http://www.um.gliwice.pl/index.php?id=18880/1

Kontakt

Wydział Edukacji UM w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

ed@um.gliwice.pl