Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci48
 • absolwenci15
 • doktoranci4
 • naukowcy1
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • socjalne8
 • sportowe16
 • naukowe43
 • muzyczne6
 • artystyczne21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie10
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie4
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Jastrzębie-Zdrój

organizator:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/2011 – Jastrzębie-Zdrój

Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w roku szkolnym 2010/2011.

Projekt ten, realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 36 powiatami oraz miastami na prawach powiatu z terenu naszego województwa. Wsparcie przewiduje przyznanie stypendium w wysokości 250 lub 350 zł miesięcznie przez okres maksymalnie 12 miesięcy (rok nauki), w tym 10 miesięcy wypłaty stypendium. Wysokość stypendium jest uzależniona od liczby uzyskanych przez ucznia punktów, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu (20-45 punktów to 250 zł, 46-60 punktów to 350 zł miesięcznie).

W terminie od 8 do 30 września 2010 roku  rusza kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium na II edycję projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL. Po raz kolejny uczniowie szczególnie uzdolnieni w naukach matematyczno – przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju, mogą ubiegać się o stypendium.

Stypendium może zostać przyznane uczniowi, który spełnia równocześnie następujące warunki:

 • jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) zlokalizowanej na obszarze województwa
 • średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł
 • średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych określonych w § 1 ust. 1 pkt.3), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym ok. złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,60
 • średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,00

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w siedzibie szkoły, w której uczeń kontynuuje lub rozpoczyna naukę.

Informacje pochodzą ze strony www.jastrzebie.pl

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl