Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe14
 • artystyczne20
 • naukowe50
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Napisz książkę o kraju sąsiada – Dialog Międzykulturowy 2010

organizator:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2010

Napisz książkę o kraju sąsiada – Dialog Międzykulturowy 2010

Dialog Międzykulturowy 2010 – konkurs na program stypendialny

Powodzenie dialogu międzykulturowego w dużej mierze zależy od znajomości uwarunkowań historycznych, kulturalnych i politycznych, w jakich funkcjonuje społeczeństwo. Doceniając wagę problemów wspólnego funkcjonowania w Unii Europejskiej ludzi pochodzących z różnych kręgów kulturowych oraz znaczenie edukacji społecznej w tej dziedzinie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) ogłasza konkurs dla naukowców i publicystów, którzy są zainteresowani napisaniem książki o kraju sąsiada.

Publikacja powinna poruszać tematy związane z aktualnymi procesami zachodzącymi w sferze polityki lub postaw społecznych. Książka powinna zainteresować swą tematyką szeroki, różnorodny krąg czytelników. Fundacja gotowa jest sfinansować koszty pobytu autora publikacji w Polsce bądź w Niemczech. W tym celu FWPN ufundowała stypendium. Stypendium będzie trwać do 6 miesięcy i wynosić maksymalnie 2.000 € miesięcznie. Nie przewiduje się finansowania dodatkowych świadczeń (jak koszty podróży, ubezpieczenie, książki, dodatek rodzinny itp.).

O stypendium mogą ubiegać się osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania w Niemczech lub w Polsce, które w związku ze swoją dotychczasową działalnością naukową lub publicystyczną kwalifikują się do realizacji takiego projektu oraz przedstawią jasną, przekonującą merytorycznie koncepcję planowanej pracy (w jęz. polskim i niemieckim). Dołączenie listu intencyjnego
odpowiedniego wydawnictwa o wydaniu publikacji powstałej w wyniku pobytu za granicą będzie dodatkowym atutem.

Zgłoszenia należy składać na adres:
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
Hasło: Dialog międzykulturowy 2010

Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2010 r. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną nie
będą uwzględniane. Do wniosku należy dołączyć życiorys.

Informacje pochodzą ze strony www.fwpn.org.pl

Kontakt

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa