Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • naukowe82
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagrody w dziedzinie kultury – Suwałki

organizator:

Urząd Miejski w Suwałkach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.12.2016

Nagrody w dziedzinie kultury – Suwałki

Wnioski o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie kultury oraz tytułu Mecenas Kultury Suwałk można składać do 15 grudnia 2016 r. Nagrody Miasta Suwałki przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom działającym na rzecz Suwałk.

Nagrody stanowią wyróżnienie szczególnych osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, w tym twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej i filmowej, oraz organizacji działalności kulturalnej w Suwałkach, w zakresie ochrony kultury i upowszechniania suwalskiej kultury oraz twórczości suwalskich artystów. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szkół artystycznych, podmiotom prowadzącym działalność kulturalną oraz podmiotom wspierającym działalność kulturalną i podejmującym działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Nagrody mogą być indywidualne lub zbiorowe, przyznawane w dwóch grupach wiekowych: dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli.

Wzór wniosku o nagrody stanowi załącznik do uchwały nr XXVI/248/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2008 r. i jest dostępny na stronie um.suwalki.pl.

Wnioski o nagrody doroczne mogą składać jedynie uprawnione podmioty, czyli:

 • komisja Rady Miejskiej w Suwałkach właściwa do spraw kultury;
 • miejskie instytucje kultury oraz inne instytucje artystyczne, kulturalne i wydawnicze;
 • związki twórców i inne organizacje pozarządowe.

Prezydent Miasta Suwałk przyznaje nagrody i tytuł po zapoznaniu się z opinią komisji Rady Miejskiej w Suwałkach właściwej do spraw kultury oraz Kapituły Nagród Miasta Suwałki powoływanej co dwa lata zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk.

Doroczne nagrody oraz nagrody jubileuszowe mają charakter finansowy, a ich wysokość ustala się do kwoty 6.000 zł.

Wnioski o stypendia lub nagrody można składać osobiście lub drogą pocztową w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki z odpowiednim dopiskiem na kopercie: „Nagroda Miasta Suwałki w dziedzinie kultury”.

Informacje pochodzą ze strony: um.suwalki.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel: 48 87 562 80 00
org@um.suwalki.pl
um.suwalki.pl