Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie98
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne18
 • sportowe46
 • socjalne26
 • artystyczne47
 • naukowe114
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia35
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd87
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagrody w dziedzinie kultury – Suwałki

organizator:

Urząd Miejski w Suwałkach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.12.2016

Nagrody w dziedzinie kultury – Suwałki

Wnioski o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie kultury oraz tytułu Mecenas Kultury Suwałk można składać do 15 grudnia 2016 r. Nagrody Miasta Suwałki przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom działającym na rzecz Suwałk.

Nagrody stanowią wyróżnienie szczególnych osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, w tym twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej i filmowej, oraz organizacji działalności kulturalnej w Suwałkach, w zakresie ochrony kultury i upowszechniania suwalskiej kultury oraz twórczości suwalskich artystów. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szkół artystycznych, podmiotom prowadzącym działalność kulturalną oraz podmiotom wspierającym działalność kulturalną i podejmującym działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Nagrody mogą być indywidualne lub zbiorowe, przyznawane w dwóch grupach wiekowych: dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli.

Wzór wniosku o nagrody stanowi załącznik do uchwały nr XXVI/248/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2008 r. i jest dostępny na stronie um.suwalki.pl.

Wnioski o nagrody doroczne mogą składać jedynie uprawnione podmioty, czyli:

 • komisja Rady Miejskiej w Suwałkach właściwa do spraw kultury;
 • miejskie instytucje kultury oraz inne instytucje artystyczne, kulturalne i wydawnicze;
 • związki twórców i inne organizacje pozarządowe.

Prezydent Miasta Suwałk przyznaje nagrody i tytuł po zapoznaniu się z opinią komisji Rady Miejskiej w Suwałkach właściwej do spraw kultury oraz Kapituły Nagród Miasta Suwałki powoływanej co dwa lata zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk.

Doroczne nagrody oraz nagrody jubileuszowe mają charakter finansowy, a ich wysokość ustala się do kwoty 6.000 zł.

Wnioski o stypendia lub nagrody można składać osobiście lub drogą pocztową w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki z odpowiednim dopiskiem na kopercie: „Nagroda Miasta Suwałki w dziedzinie kultury”.

Informacje pochodzą ze strony: um.suwalki.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel: 48 87 562 80 00
org@um.suwalki.pl
um.suwalki.pl