Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci33
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • socjalne9
 • artystyczne19
 • naukowe30
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia

organizator:

Prezydent Miasta Stołecznego Torunia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 05.07.2016
wartość stypendium: 2000 zł

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia

O Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali w Toruniu, którzy w roku 2015/2016 uczęszczali do najwyższej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Na otrzymanie nagrody ma szansę absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który:

1) uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen co najmniej 4,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

2) będąc uczniem klasy programowo najwyższej uzyskał:

a) tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

b) tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniający z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

c) tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych stanowiący podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych,

d) tytuł laureata olimpiady artystycznej lub laureata konkursu zwalniający ucznia szkoły artystycznej z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs,

e) tytuł laureata konkursu lub tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady w innych niż wymienionych w lit. a-d konkursach, turniejach lub olimpiadach,

f) znaczące osiągnięcia edukacyjne, inne niż wymienione w pkt a-e. .

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do 5 lipca 2016 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Juliana Fałata 39.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

1) kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z roku szkolnego 2015/2016,

2) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia osiągnięć,

3) rekomendację dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016,

4) zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia to to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 2.000 zł

Informacje pochodzą ze strony: www.torun.pl

Kontakt

Urząd Miejski Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
tel. 56 622 25 55
prezydent@um.torun.pl
www.um.torun.pl

Dokumenty

do pobrania