Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia

organizator:

Prezydent Miasta Stołecznego Torunia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 05.07.2016
wartość stypendium: 2000 zł

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia

O Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali w Toruniu, którzy w roku 2015/2016 uczęszczali do najwyższej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Na otrzymanie nagrody ma szansę absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który:

1) uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen co najmniej 4,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

2) będąc uczniem klasy programowo najwyższej uzyskał:

a) tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

b) tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, zwalniający z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

c) tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych stanowiący podstawę otrzymania przez ucznia szkoły artystycznej najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć artystycznych,

d) tytuł laureata olimpiady artystycznej lub laureata konkursu zwalniający ucznia szkoły artystycznej z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs,

e) tytuł laureata konkursu lub tytuł laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady w innych niż wymienionych w lit. a-d konkursach, turniejach lub olimpiadach,

f) znaczące osiągnięcia edukacyjne, inne niż wymienione w pkt a-e. .

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do 5 lipca 2016 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Juliana Fałata 39.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

1) kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z roku szkolnego 2015/2016,

2) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia osiągnięć,

3) rekomendację dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016,

4) zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia to to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 2.000 zł

Informacje pochodzą ze strony: www.torun.pl

Kontakt

Urząd Miejski Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
tel. 56 622 25 55
prezydent@um.torun.pl
www.um.torun.pl

Dokumenty

do pobrania