Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci37
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe45
 • sportowe14
 • artystyczne17
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagrody naukowe w Bydgoszczy

organizator:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 19.02.2012

Nagrody naukowe w Bydgoszczy

Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Bydgoszczy

zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do:
– Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta
– Stypendiów Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców
– Stypendiów Prezydenta dla wyróżniających się studentów.

Wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej można składać do dnia 19 lutego 2012 roku.

w Wydziale Kultury i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Sielanka 8a
85-073 Bydgoszcz

osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Nagrody Naukowej i Stypendiów Można uzyskać pod nr tel. 58 58 282

Nagroda Naukowa
i Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zgodnie Uchwałą Nr IX/86/95Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną Uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, ustanawia się:
– Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta
– dwa Stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców
– dwa Stypendia Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów. 

Prawo do zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej przysługuje osobom fizycznym i instytucjom naukowym. Przyznaje się nagrodę indywidualną lub zespołową pracownikom nauki związanym ze środowiskiem bydgoskim, bądź za dzieło związane z Bydgoszczą. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazło swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje uczelniom wyższym.

Nagrodę  naukową i stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Kapitułę powołuje Prezydent Miasta w liczbie dziewięciu osób spośród wybitnych uczonych w uzgodnieniu z Komisją Kultury i Nauki na czas trwania kadencji Rady Miasta. Członkostwo w Kapitule jest pełnione honorowo. Zasady powołania oraz tryb działania Kapituły określa Regulamin.
Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta oraz stypendia dla wybitnych młodych naukowców i dla wyróżniających się studentów wręczane są  podczas corocznego koncertu organizowanego w  kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich.

Zgodnie zapisami Uchwały o mecenacie nad kulturą i nauką, podstawa wysokości Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta jest sześciokrotne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Podstawą wysokości miesięcznej raty stypendium jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Stypendium przyznawane jest na rok począwszy od kwietnia bieżącego roku do marca następnego roku włącznie.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.um.bydgoszcz.pl

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą
ul. Sielanka 8a
85-073 Bydgoszcz