Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nagrody Naukowe POLITYKI

organizator:

Tygodnik POLITYKA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.06.2015

Nagrody Naukowe POLITYKI

Ruszyła 15. edycja Nagród Naukowych POLITYKI – programu stypendialnego dla młodych naukowców z dziedziny nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych. Nazwiska 5 stypendystów zostaną ogłoszone 18 października w Warszawie.
Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Co roku ubiega się o nie kilkuset kandydatów.
W ramach 15. edycji zostanie wręczonych 5 stypendiów po 30 tys. zł i 10 nagród finałowych w wysokości 10 tys. zł. Aby ubiegać się o stypendium, należy wypełnić formularz aplikacyjny, dostępny na stronie www.polityka.pl/stypendia, a następnie do 22 czerwca wysłać go na adres: stypendia@polityka.pl
Jak deklarują organizatorzy, przyznając Nagrody Naukowe chcą wyławiać i eksponować tych, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzować to, co robią i ich samych, jako wzorce kariery zawodowej.
Zgodnie z regulaminem stypendia są przyznawane osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w dziedzinach i dyscyplinach, w których zgodnie z odrębnymi przepisami nadawane są stopnie naukowe i kontynuują swoją działalność naukowo-badawczą.
O przyznanie stypendium mogą się ubiegać pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych; a także uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych.
Nazwiska 15 finalistów zostaną ogłoszone na łamach tygodnika „Polityka” 9 września br., zaś nazwiska 5 stypendystów – podczas uroczystej gali 18 października.
Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA, zatwierdzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Stypendia Nagrody Naukowe POLITYKI otrzymuje pięciu naukowców reprezentujących pięć dziedzin:
 • Nauki humanistyczne
 • Nauki ścisłe
 • Nauki społeczne
 • Nauki o życiu
 • Nauki techniczne
 • Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły.
Jak poinformowali organizatorzy, w ciągu czternastu lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika „Polityka”, którzy wpłacali na akcję 1 proc., Fundacja Tygodnika POLITYKA wsparła do tej pory 242 naukowców kwotą ponad 5 mln 600 tys. zł.
Patronatem honorowym 15. edycję nagród objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, patronami medialnymi są: serwis PAP – Nauka w Polsce, TVP 1, Radio TOK FM.
Informacje pochodzą ze strony: www.polityka.pl

Kontakt