Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagrody Naukowe POLITYKI

organizator:

Tygodnik POLITYKA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.06.2015

Nagrody Naukowe POLITYKI

Ruszyła 15. edycja Nagród Naukowych POLITYKI – programu stypendialnego dla młodych naukowców z dziedziny nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych. Nazwiska 5 stypendystów zostaną ogłoszone 18 października w Warszawie.
Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Co roku ubiega się o nie kilkuset kandydatów.
W ramach 15. edycji zostanie wręczonych 5 stypendiów po 30 tys. zł i 10 nagród finałowych w wysokości 10 tys. zł. Aby ubiegać się o stypendium, należy wypełnić formularz aplikacyjny, dostępny na stronie www.polityka.pl/stypendia, a następnie do 22 czerwca wysłać go na adres: stypendia@polityka.pl
Jak deklarują organizatorzy, przyznając Nagrody Naukowe chcą wyławiać i eksponować tych, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzować to, co robią i ich samych, jako wzorce kariery zawodowej.
Zgodnie z regulaminem stypendia są przyznawane osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w dziedzinach i dyscyplinach, w których zgodnie z odrębnymi przepisami nadawane są stopnie naukowe i kontynuują swoją działalność naukowo-badawczą.
O przyznanie stypendium mogą się ubiegać pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych; a także uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych.
Nazwiska 15 finalistów zostaną ogłoszone na łamach tygodnika „Polityka” 9 września br., zaś nazwiska 5 stypendystów – podczas uroczystej gali 18 października.
Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA, zatwierdzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Stypendia Nagrody Naukowe POLITYKI otrzymuje pięciu naukowców reprezentujących pięć dziedzin:
 • Nauki humanistyczne
 • Nauki ścisłe
 • Nauki społeczne
 • Nauki o życiu
 • Nauki techniczne
 • Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły.
Jak poinformowali organizatorzy, w ciągu czternastu lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika „Polityka”, którzy wpłacali na akcję 1 proc., Fundacja Tygodnika POLITYKA wsparła do tej pory 242 naukowców kwotą ponad 5 mln 600 tys. zł.
Patronatem honorowym 15. edycję nagród objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, patronami medialnymi są: serwis PAP – Nauka w Polsce, TVP 1, Radio TOK FM.
Informacje pochodzą ze strony: www.polityka.pl

Kontakt