Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • socjalne14
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagrody Miasta Tarnowa 2017

organizator:

Urząd Miasta Tarnowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2017

Nagrody Miasta Tarnowa 2017

Zgodnie z uchwałą nr XXIII/335/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury, a także szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania, zmienioną uchwałą nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r., w 2017 roku przyznawane będą Nagrody:
– za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
– za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury,
– Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa”,
– Nagroda Honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury,
– Nagroda „Nadzieja Roku”.

Nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznawana jest w formie nagrody pieniężnej w wysokości 7 000 zł, statuetki, okolicznościowego dyplomu oraz wpisania laureata do Księgi Nagród Miasta Tarnowa.
Za kryterium jej przyznawania uznaje się oryginalność, wartość, poziom oraz inne walory uznawane za ważne dla oceny osiągnięć twórczych w dziedzinie literatury, muzyki, teatru i sztuk plastycznych.

Nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury przyznawana jest w formie nagrody pieniężnej w wysokości 5 000 zł, statuetki, okolicznościowego dyplomu oraz wpisania laureata do Księgi Nagród Miasta Tarnowa.
Za kryterium jej przyznawania uznaje się oryginalność, wartość, poziom oraz inne walory uznawane za ważne dla upowszechnienia i promocji osiągnięć twórczych w dziedzinie literatury, muzyki, teatru i sztuk plastycznych.

Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa” jest honorowym wyróżnieniem, potwierdzonym statuetką, okolicznościowym dyplomem, wpisaniem laureata do Księgi Nagród Miasta Tarnowa oraz prawem posługiwania się przez rok tytułem „Mecenas Kultury Tarnowa” w swoich działaniach reklamowych i promocyjnych.
Za kryterium przyznawania Nagrody „Mecenas Kultury Tarnowa” uznaje się wartość materialną i znaczenie dla oblicza kulturalnego Tarnowa działań wspierających kulturę, które nie przynoszą podejmującym je osobom i instytucjom efektów komercyjnych.

Nagroda Honorowa jest przyznawana w uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężna w wysokości 10 000 zł, statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz zostaje wpisany do Księgi Nagród Miasta Tarnow

Nagroda „Nadzieja Roku” jest przyznawana wybitnie uzdolnionym młodym twórcom. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł, statuetkę, okolicznościowy dyplom oraz zostaje wpisany do Księgi Nagród Miasta Tarnowa.

Wniosek o przyznanie Nagród Miasta Tarnowa powinien zawierać:
– wskazanie kategorii Nagrody,
– imię i nazwisko kandydata do Nagrody,
– informację o jego dotychczasowej działalności i osiągnięciach uzasadniających przyznanie Nagrody.

Nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, w dziedzinie upowszechniania kultury oraz Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa” mogą być przyznane tej samej osobie lub firmie nie częściej niż raz na pięć lat, natomiast Nagroda Honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury oraz Nagroda „Nadzieja Roku” może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

Kandydatury do Nagród, wg załączonego wzoru, należy zgłaszać do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa (Rynek 7) do dnia 15 maja 2017 r., tel./fax: 14 688 90 95 lub drogą mailową na adres: w.kultury@umt.tarnow.pl

Informacje pochodzą ze strony  www.kultura.tarnow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Tarnowa
Rynek 7
Tarnów
tel./fax: 14 688 90 95
w.kultury@umt.tarnow.pl
www.kultura.tarnow.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wzór zgłoszenia