Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • inne4
 • sportowe46
 • naukowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu

organizator:

Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 30.04.2012

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu

Prezydent Miasta Lublin zawiadamia, że przyjmowane są wnioski kandydatur do Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu, ustanowionych Uchwałą Rady Miasta Lublin Nr 38/V/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

1. Dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe w 2011 roku za:

 • udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie,
 • za miejsce medalowe seniorów, młodzieżowców i juniorów w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich.

2. Dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganie przez zawodników wysokich wyników sportowych za: przygotowanie zawodnika lub zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych, Uniwersjadzie lub zdobycia przez zawodnika lub zawodników miejsca medalowego w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów.

Wnioski mogą składać:

 • radni Rady Miasta,
 • organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenia kultury fizycznej,
 • instytucje kultury fizycznej,
 • redakcje gazet, czasopism, radiowe i telewizyjne,
 • inne jednostki organizacyjne statutowo związane z wykonywaniem zadań z dziedziny sportu.

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Lublin po wcześniejszym zaopiniowaniu złożonych wniosków przez powołaną w tym celu Kapitułę, która przy rozpatrywaniu wniosków bierze pod uwagę wynik sportowy oraz znaczenie danej dyscypliny sportu dla Gminy Lublin. Dyscyplinami sportu o szczególnym znaczeniu dla Gminy Lublin określonymi niniejszą uchwałą są: piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, piłka nożna, rugby, sporty motocyklowe – żużel i motocross oraz sporty walki – karate, taekwondo, boks.

Wnioski o przyznanie Nagród należy składać w siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 44, pokój 204, w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. wyłącznie na druku wniosku w zaklejonych kopertach z opisem „Nagroda Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe” lub „Nagroda Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganie przez zawodników wysokich wyników sportowych” Druk wniosków można pobrać w siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin lub ze stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin oraz Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń.

Informacje pochodzą ze strony www.lublin.eu

Kontakt

Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin
ul. Filaretów 44, pokój 204
20-609 Lublin