Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda Identitas – stypendia i granty dla studentów

organizator:

Fundacja Identitas

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.03.2016
termin rozstrzygnięcia: 11.05.2016
liczba stypendiów: 1-10
wartość stypendium: od 3000 PLN do 20 000 PLN

Nagroda Identitas – stypendia i granty dla studentów

Fundacja udziela wparcia finansowego w formie indywidualnych lub projektowych stypendiów i grantów. Ubiegać się o nie mogą studenci III, IV i V-go roku studiów oraz doktoranci. Prace składających wniosek o stypendium lub grant winny dotyczyć obszaru przyznawanych Nagród Identitas : szeroko pojętego obszaru humanistyki, ze szczególnych uwzględnieniem literatury, historii, historii sztuki i twórczości dotyczącej tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, religijnej, czy grupowej.

Zarząd Fundacji, po zapoznaniu się z opiniami ekspertów (literaci, historycy, tłumacze literatury), podejmie decyzję o przyznaniu od jednego, do dziesięciu stypendiów, z których każde wyniesie od 3000 PLN do 20 000 PLN.

O stypendium ubiegać się mogą studenci trzeciego, czwartego oraz piątego roku kierunków humanistycznych oraz doktoranci uczelni humanistycznych. Zgłaszany projekt pisarski, badawczy lub naukowy, musi być realizowany samodzielnie.

Zgłaszane prace powinny zawierać:
– streszczenie projektu (nie więcej niż 4 strony formatu A4)
– opinię oiekuna naukowego, lub osoby posiadającej co najmniej tytuł doktora,
w dziedzinie, której dotyczy projekt
– średnia ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (druk z uczelni lub podpisane ksero stron indeksu)
– dodatkowo potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach lub towarzystwach naukowych, a także ksero/skan innych otrzymanych nagród czy stypendiów.

Projekty można zgłaszać do 30 marca 2016 r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 11 maja 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony identitas.pl

Kontakt

Fundacja Identitas
ul. Świętokrzyska 30 (lok. 63)
00-116 Warszawa


identitas.pl