Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • naukowe82
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda i Stypendium Artystyczne Miasta Poznania

organizator:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Kultury i Sztuki

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2011

Nagroda i Stypendium Artystyczne Miasta Poznania

Nagrody artystyczne i naukowe przyznawane są od 1927 roku, wtedy to Rada Miejska uchwaliła statut Nagrody Literackiej Miasta Poznania imienia Jana Kasprowicza oraz nagrody imienia Józefa Łukaszewicza za badania nad historią miasta Poznania. Na przestrzeni lat nagrody przyjmowały różne nazwy, zmieniały się także dziedziny, w których były przyznawane.
Obecnie, w nawiązaniu do tradycji przedwojennej, przyznawane są nagrody artystyczne i naukowe, a także stypendia dla młodych twórców tych dziedzin. Laureatów wyłaniają powoływane przez Radę Miasta Poznania kapituły złożone z wybitnych artystów i naukowców. Wręczanie nagród odbywa się co roku 29 czerwca, w dniu święta patronów miasta podczas uroczystej sesji.
Lektura przygotowanego przez Wydział Kultury i Sztuki albumu „Nagrody i stypendia artystyczne i naukowe Miasta Poznania 1991-2001” jednoznacznie dowodzi, że laureaci nagród to osoby o niekwestionowanych osiągnięciach, twórcy i naukowcy, których dorobek został doceniony przez poznańskie środowiska jako istotny wkład w rozwój regionu i miasta Poznania. Album opublikowano nakładem Wydawnictwa Miejskiego.

Zgłoszenia kierowane do Kapituły Nagrody Naukowej i Kapituły Nagrody Artystycznej przesyłać należy (lub złożyć osobiście) do Urzędu Miasta Poznania – Wydział Kultury i Sztuki, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (tel. 61 878 54 55). Wnioski o przyznanie Nagrody lub Stypendium można składać w terminie do 30 kwietnia 2011 roku., Plac Kolegiacki 17, pokój 257 (II piętro), tel. 61 878 54 55, 61 878 58 49

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:
do Kapituły Nagrody Artystycznej
w przypadku Nagrody: radnym miasta Poznania, członkom Kapituły, stowarzyszeniom, fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu,

w przypadku Stypendiów: radnym miasta Poznania, członkom Kapituły, stowarzyszeniom, związkom i grupom twórczym oraz szkołom artystycznym i uczelniom wyższym.

Informacje pochodzą ze strony www.poznan.pl

Kontakt

Urząd Miasta Poznania, Wydział Kultury i Sztuki
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań