Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe20
 • socjalne5
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2010

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej są przyznawane od 1992 r. Otrzymują je wybitni uczeni za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Przedmiotem Nagrody mogą być ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcia naukowe, które w ostatnim okresie otworzyły nowe perspektywy badawcze.

Do Nagrody mogą być zgłoszeni uczeni polscy pracujący w Polsce lub poza granicami kraju pod warunkiem, że utrzymują stałe i żywe, udokumentowane wspólnymi badaniami i publikacjami kontakty naukowe z Polską. Do konkursu mogą zostać zgłoszeni także uczeni obcokrajowcy pracujący w Polsce, o ile ich osiągnięcie zostało dokonane na terenie RP oraz obcokrajowcy zajmujący się tematyką polską.

Od 2011 r. Nagroda przyznawana jest w czterech obszarach:

* nauki o życiu i o Ziemi,
* nauki chemiczne i o materiałach,
* nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie,
* nauki humanistyczne i społeczne.

Nagrodę przyznaje Rada Fundacji.

Kandydatów do Nagrody FNP mają prawo zgłaszać zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji wybitni przedstawiciele nauki.

Procedura konkursowa podzielona jest na dwa etapy.

* W pierwszym etapie kandydatów do Nagrody zgłaszają zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji wybitni przedstawiciele nauki. Wniosek zgłoszeniowy musi wyraźnie określać istotę i znaczenie osiągnięcia zgłaszanego do Nagrody oraz obszar, do którego należy go zakwalifikować. Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody FNP (edycja 2011) upływa 15 grudnia 2010 r.
* W drugim etapie procedury konkursowej Zarząd Fundacji wyznacza ekspertów, którzy oceniają wnioski merytorycznie (ze względu na jakość, oryginalność i wagę osiągnięć naukowych kandydata w danej dziedzinie) oraz niezależnych recenzentów, którzy dokonują oceny porównawczej osiągnięć kandydatów (w ramach każdego z czterech obszarów nauki). Rolę ekspertów i recenzentów pełnią wybitni polscy i zagraniczni uczeni, specjaliści w danych obszarach i dyscyplinach. W oparciu o ich opinie Rada Fundacji podejmuje decyzję o wyborze laureatów Nagrody.

Wysokość Nagrody w 2010 r. wynosiła 200 000 zł (brutto).

Informacje pochodzą ze strony www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa

tomasz.poprawka@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl